Hopp til hovedinnhold

Berekraftig teknologi i arbeidslivet

I dette opplegget får elevane i oppdrag å forbetre eller designe eit teknologisk produkt og vurdere forslaget sitt ut frå dei tre dimensjonane av berekraftig utvikling. Dei skal også lage ein reklame for forslaget sitt. Opplegget passar som eit samarbeid mellom naturfag og yrkesfaglege programfag.

Overordna læringsmål

Elevane skal kunne

 • foreslå forbetringar av eit teknologisk produkt eller designe eit teknologisk produkt
 • bruke dei tre dimensjonane av berekraftig utvikling til å grunngje forslaget til forbetring eller designet
 • formidle produkt/produktforbetring og påpeike styrker og svakheiter ved eige og andre sitt arbeid
 • Læreplan i naturfag (NAT01-04)

  Kjerneelement

  • Teknologi (KE68)
  • Jorda og livet på jorda (KE70)

  Kompetansemål

  • Vg1 BA
   • utforske og presentere teknologi knyttet til eget utdanningsprogram og vurdere den i et bærekraftsperspektiv (KM705)
  • Vg1 EL
   • utforske og presentere teknologi knyttet til eget utdanningsprogram og vurdere den i et bærekraftsperspektiv (KM712)
  • Vg1 FD
   • utforske og presentere teknologi knyttet til eget utdanningsprogram og vurdere den i et bærekraftsperspektiv (KM725)
  • Vg1 HS
   • utforske og presentere teknologi knyttet til eget utdanningsprogram og vurdere den i et bærekraftsperspektiv (KM699)
  • Vg1 DT
   • utforske og presentere teknologi knyttet til eget utdanningsprogram og vurdere den i et bærekraftsperspektiv (KM746)
  • Vg1 IM
   • utforske og presentere teknologi knyttet til eget utdanningsprogram og vurdere den i et bærekraftsperspektiv (KM753)
  • Vg1 NA
   • utforske og presentere teknologi knyttet til eget utdanningsprogram og vurdere den i et bærekraftsperspektiv (KM683)
  • Vg1 RM
   • utforske og presentere teknologi knyttet til eget utdanningsprogram og vurdere den i et bærekraftsperspektiv (KM690)
  • Vg1 SR
   • utforske og presentere teknologi knyttet til eget utdanningsprogram og vurdere den i et bærekraftsperspektiv (KM759)
  • Vg1 TP
   • utforske og presentere teknologi knyttet til eget utdanningsprogram og vurdere den i et bærekraftsperspektiv (KM718)

Grunnleggende ferdigheter

 • Muntlige ferdigheter (GF1)
 • Å kunne skrive (GF2)
 • Å kunne lese (GF3)

Tverrfaglige temaer

 • Bærekraftig utvikling (TT3)