Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg

Økt 1: Genetisk kode

Gentesting økt 1 I denne økta presenteres oppdraget som skal skape læringsbehov og en engasjerende ramme for elevene gjennom hele opplegget. Bloggeren Genja lurer på om ho skal ta en gentest for å finne ut om ho har et bestemt sprintergen. Elevene skal svare Genja med å oppklare faglige feil om hva et gen egentlig er. Gjennom økta skal elevene  bygge forklaringer om og tolke hva et gen er.

Læringsmål

Elevene skal kunne

 • forklare hva et gen er 
 • forklare sammenhengen mellom gener og proteiner

Tidsbruk

Presentere oppdrag i plenum  5–10 minutt
Hva er egentlig et gen? (plenum + Viten)  30–40 minutt
Kommenter på bloggen (Viten)  15–20 minutt
Oppsummering i plenum  10–20 minutt
TOTALT  60–90 minutt

 

Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • aminosyre
  molekyl som er byggestein i proteiner
 • base
  nitrogenholdig molekyl i DNA
 • DNA
  arvemateriale i celler, lange tråder tvunnet som en dobbeltspiral
 • gen
  avgrenset del av DNA som inneholder oppskriften på et bestemt protein
 • gentest
  analyse av noen eller alle gener i kroppen
 • protein
  stort molekyl som er bygd opp av aminosyrer

Forskerspirebegrep

 • argumentere
  begrunne en påstand