Undervisningsopplegg

Hvor

 • Ute
 • Skog

Passer for

 • barnetrinn 1-2

Tør jeg sette ned foten der?

Mørke høstkvelder innbyr til lek med lys og refleks. Mørket reduserer stimuli til synssansen, dermed oppleves stimuli fra andre sanser, for eksempel knyttet til bevegelse og berøring, sterkere. Sansestimuli fra en fot som settes ned på et mørkt underlag gir barn utvidete bevegelseserfaringer.

En lekende kontekst som mørkgjemsel kan gjøre mørket mindre skremmende fordi lekens spennings- og konkurransemoment overskygger redselen for å være ute i mørket. Lek med lommelykter og refleks gir erfaringer med lys og mørke og refleksjon.

Dette undervisningsgopplegget består av noen leker med lys og mørke. En høst- eller vinterkveld ute i skogen med bål kan være en ramme for aktivitetene. Et skogholt hvor det både er litt lys fra nabolaget og mulighet for helt mørke egner seg godt. Det gir også mulighet for å se og orientere seg på stjernehimmelen og fortelle sagn og myter i tilknytning til stjernebilder.

Refleksløype Refleksløype

 

Læreplan i naturfag

 • Etter 2. årstrinn
  • Forskerspiren
   • bruke sansene til å utforske verden i det nære miljøet
  • Mangfold i naturen
   • gjennomføre aktiviteter i nærområdet for å lære om naturen og samtale om hvorfor dette er viktig
  • Kropp og helse
   • beskrive og samtale om sansene og bruke dem bevisst i observasjoner ved aktiviteter ute og inne
  • Fenomener og stoffer
   • gjøre forsøk med vann og lys og samtale om observasjonene

Tema