Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg

Økt 3: Hvor nyttig er det å ta testen?

Gentesting trening økt 3 Foto: www.pixabay.com

I denne økta skal elevene vurdere ulike tester for å lære at testing av gener er komplekst blant annet på grunn av samspillet mellom arv og miljø. De skal avdekke kompleksitet og gå i dybden . Noen gentester gir nøyaktig svar om en sykdom, mens andre viser en viss sannsynlighet for å få en sykdom eller egenskap. De samler informasjon og må fange essensen og formulere konklusjoner . Gjennom klasseromsdiskusjonen får de erfaring med å argumentere.   

Læringsmål

Elevene skal kunne

 • fortelle at egenskaper ofte styres av flere gener og at miljøfaktorer ofte har betydning for om egenskaper blir uttrykt
 • argumentere for og mot bestemte gentester

Tidsbruk

Vurder sprintgentesten (Viten) 10–15 minutt
Om sykdomstester – forberedelse til diskusjon (Viten) 30–40 minutt
Klasseromsdiskusjon (plenum) 20–35 minutt
TOTALT   60–90 minutt
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • aminosyre
  molekyl som er byggestein i proteiner
 • base
  nitrogenholdig molekyl i DNA
 • DNA
  arvemateriale i celler, lange tråder tvunnet som en dobbeltspiral
 • gen
  avgrenset del av DNA som inneholder oppskriften på et bestemt protein
 • gentest
  analyse av noen eller alle gener i kroppen
 • protein
  stort molekyl som er bygd opp av aminosyrer

Forskerspirebegrep

 • argumentere
  begrunne en påstand