Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg

Økt 2: Hva er en gentest?

gentest økt 2 Foto: www.pixabay.com

I denne økta skal elevene argumentere for og mot å ta en gentest. De skal vurdere ulike synspunkter og perspektiver for deretter gi et råd til Genja om ho bør ta sprintgentesten. 

Læringsmål

Elevene skal kunne

 • fortelle hva en gentest er
 • gi argumenter for og mot å ta gentester
 • fortelle i hovedtrekk hva som er lov når det gjelder gentester

Tidsbruk

Før, under og etter lesing (Viten)  40–60 minutt
Hva er lov? (Viten)  10–15 minutt
Gi råd til Geney   10–15 minutt
TOTALT  60–90 minutt
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • aminosyre
  molekyl som er byggestein i proteiner
 • base
  nitrogenholdig molekyl i DNA
 • DNA
  arvemateriale i celler, lange tråder tvunnet som en dobbeltspiral
 • gen
  avgrenset del av DNA som inneholder oppskriften på et bestemt protein
 • gentest
  analyse av noen eller alle gener i kroppen
 • protein
  stort molekyl som er bygd opp av aminosyrer

Forskerspirebegrep

 • argumentere
  begrunne en påstand