Biologi

TEMA

Biologi

Biologisk kunnskap inkluderer alt fra det forunderlige som skjer på mikronivå i det indre av cellene, til samspillet i økosystemene på jordkloden. 

Flervalgsoppgaver

Flervalgsoppgaver i biologi

I eksempeloppgaven fra Udir er en del av oppgavesettet flervalgsoppgaver.

Ressursoversikt
Alle målgrupper
  • Alle målgrupper
  • Naturfag Barnetrinn
  • Naturfag ungdomstrinn
  • Naturfag vg 1
  • Biologi 1 og 2
  • Fysikk 1 og 2
  • Kjemi 1 og 2
  • Geofag X, 1 og 2
  • TOF X, 1 og 2
Jenter som bygger kropper av plastelina

Beinharde bein og skranglete skjeletter

Transformering av Escherichia coli -8

Bioteknologi - transformering av Escherichia coli

nakhla mars meteoritt sem

Cella som system

Skjermdump Celler

Celler

DNA i kriminalsaker

DNA i kriminalsaker

Det nye treet i skogen

Det nye treet i skogen

Disseksjon 8

Disseksjon

Øye fra svin 3

Disseksjon av øye

Levendefororganismer

Dyrking av levende fôrorganismer

Biologi - eksamen

Eksamensoppgaver i biologi

enzym melk

Enzymer

forside ernæring og helse

Ernæring og helse

spiringsevnen

Faktorer som påvirker spiringsevnen til frø

Flervalgsoppgaver

Flervalgsoppgaver i biologi

Barn i en skog

Forskerspirer undersøker trær

Fotosyntese og celleånding

Fotosyntese og celleånding

Gentesting økt 1

Gentesting

Humleplakat

Humler

Mose og lav 1

Hva er «jobben» til mose og lav?

Vann-liste

Hvordan lever dyrene under vann?

Ledning i nervesystemet

Hvordan virker nervesystemet?

Western blotting - 1

Immunologi – western blotting

Norske lauvtre - del

Lauvtre

Livet i verdensrommet 2

Livet i verdensrommet

Grønne bakterier 4 - utstyrk øse

Mikroorganismer på kroppen og i luften

Prokaryot

Mikroorganismer – bakterier rundt oss

celleånding anaerob celleånding

Optimal sukkerkonsentrasjon for anaerob celleånding

forside_planter-i-rommet

Plantar i rommet

Døgnflue

Små dyr i ferskvann

maur

Småkryp i jord

spinatkonfetti 4

Spinatkonfetti

Canadagås

Svartelista arter

mystisk rot 1

Utforsk planterøtter og jord

Nellik - før

Vanntransport i en plante

Øye i forstørrelsesglass

Vi utforsker øyet

Økologi

Økologi

Nettressurser

(ndla.no)
Ressurser til læreplanen i biologi 1 for videregående skole
(sporenbiolog.no)