Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg

Økt 4: Skriv innlegg til Bioteknologirådet

I denne økta skal elevene skrive sitt synspunkt på gentester. Noen av synspunktene kan bli publisert på Bioteknologirådets nettsider.

Læringsmål

Elevene skal kunne

  • fortelle hvorfor Bioteknologirådet er opprettet
  • argumentere for sitt syn på en problemstilling om gentesting

Tidsbruk

Forberedelse til innlegg  20–30 minutt
Skrive innlegg  40–60 minutt
TOTALT  60–90 minutt