Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg

Økt 3: Bærekraftig mat

Grønnsaksspydd

I denne økta engasjeres elevene ved å gjøre aktiviteten Bærekraftig produktvalg – velg et eple. Videre skal de sette seg inn i og sammenligne EAT-dietten med norske kostholdsråd og vurdere likheter og forskjeller mellom disse. Rådene om kosthold kan de bruke videre i gruppearbeidet når de skal gi kostholdsråd til sine profiler.

Læringsmål

Elevene skal kunne

 • beskrive og gi eksempler på ulike dimensjoner av bærekraftig utvikling
 • vurdere forbruksvalg i lys av bærekraftig utvikling

Tidsbruk

3A. Aktivitet: Bærekraftig produktvalg – velg et eple #4

30 minutter

3B. Forelesning om bærekraftig matproduksjon

15 minutter

3C. Leseoppdrag

15 minutter

3 D. Debatt – EAT-dietten, for og imot

10  minutter

3 E. Debatt – Plenum oppsummering

10 minutter

3F. Gruppe: Oppsummering 

5 minutter

3G. Plenum: Oppsummering

 5 minutter

TOTALT

 90 minutter

 

Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • argumentere
  begrunne en påstand
 • blodsukkernivå
  mengde fritt sukker (glukose) i blodet. Glukose er cellenes viktigste brennstoff.
 • bærekraftig utvikling
  utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov
 • CO2-ekvivalent
  enhet som brukes i klimagassregnskap. Enheten tilsvarer den effekten en gitt mengde CO2 har på den globale oppvarminga over en gitt tidsperiode.
 • dyrevelferd
  dyrs helse, hvordan de mestrer sine omgivelser og muligheter til å utøve naturlig atferd
 • fett
  stoff som bidrar til å bygge opp cellene i kroppen, er en viktig kilde til energi og fungerer som energilager for kroppen
 • FNs bærekraftsmål
  verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030
 • karbohydrater
  energirike organiske stoffer som kroppen bruker som energikilde
 • klimaavtrykk
  de totale utslippene forårsaket av en person, en organisasjon eller et produkt, målt i CO2-ekvivalenter
 • mineraler
  grunnstoffer med mange ulike funksjoner i kroppen, som for eksempel jod som inngår i dannelsen av hormoner som er med på å drive stoffskiftet
 • næringsstoffer
  kjemiske forbindelser og grunnstoffer som kroppen trenger for å vokse og for å få energi
 • proteiner
  viktige byggesteiner i oppbyggingen av celler. Proteinene er store organiske molekyler som inneholder nitrogen.
 • sammenligne
  se etter likheter og forskjeller mellom to eller flere ting
 • vitaminer
  organiske stoffer som inngår i mange prosesser i kroppen, som for eksempel A-vitamin som er særlig viktig for synet og immunforsvaret