Utdanning for bærekraftig utvikling

TEMA

Utdanning for bærekraftig utvikling
Eple

Bærekraftige epler

I dette undervisningopplegget jobber elevene utforskende om bærekraft. Hva slags epler er det best å kjøpe?

Bærekraftig håndavtrykk 8x5

Øk ditt økologiske håndavtrykk!

Hva kan vi som individer gjøre for et mer bærekraftig samfunn?

Jorda

Artikkelsamling om bærekraftig utvikling

Artiklene tar for seg bærekraftig utvikling i forhold til naturmiljø, økonomi og sosiale forhold.

YRE -logo

Får jeg se ditt økologiske fotavtrykk?

I dette undervisningsopplegget gjennomfører elevene en quiz for å finne sitt økologiske fotavtrykk.

WWF

Er dagens utvikling bærekraftig?

I dette undervisningsopplegget skal dere finne ut om dagens utvikling er bærekraftig.

Ressursoversikt
Alle målgrupper
  • Alle målgrupper
  • Naturfag Barnetrinn
  • Naturfag ungdomstrinn
  • Naturfag vg 1
  • Biologi 1 og 2
  • Fysikk 1 og 2
  • Kjemi 1 og 2
  • Geofag X, 1 og 2
  • TOF X, 1 og 2
Anna - en fabel om klodens klima og miljø

Anna – en fabel om klodens klima og miljø

LOOP logo

Avfall, lys og varme

Avfallspyramiden

Avfallspyramiden

LOOP Gjenvinningsskolen

Bilens kretsløp

forside_bjorn

Bjørn

miljølære.no

Bli en energidetektiv

Bærekraft

Bærekraft

Jordens lunger

CO2 i skog

ENGAGE

Car wars

ENGAGE

Den synkende øya

Det nye treet i skogen

Det nye treet i skogen

ENGAGE

Død over diesel?

Earth now

Earth Now (Android/Apple)

Eksamen i Kjemi 2 - som forventet?

Eksamen i kjemi 2 – som forventet?

enebolig

Energibruk i enebolig

miljølære.no

Energibruk og økonomi

miljølære.no

Er utviklingen i Norge bærekraftig?

miljølære.no

Etiske varer – eit naturleg alternativ?

LOOP logo

Eventyret om glass

FN

FN-sambandet

Klimaendringer 2014: Virkninger, tilpasning og sårbarhet

FNs klimapanel sin femte hovedrapport

ipcc

Femte hovedrapport, delrapport 1 fra FNs klimapanel (IPCC)

Hvordan forebygge avfall

Forebygging av avfall

miljølære.no

Fra avfall til kompost

Svaberg og hav - listebilde

Fritidsbruk av vannmiljøet

NINA

Følg villreinen gjennom ett år!

Miljøstatus.no - globale miljøutfordringer

Globale miljøutfordringer

Miljøstatus.no - globale miljøutfordringer

Globale miljøutfordringer: Klimaendringer

Miljøstatus.no - globale miljøutfordringer

Globale miljøutfordringer: Miljøgifter

Miljøstatus.no - globale miljøutfordringer

Globale miljøutfordringer: Naturmangfold

Hav og Kyst

Hav og kyst

Humleplakat

Humler

ENGAGE

Hvor mye strøm?

ENGAGE

Insekter til lunsj

Interessekonflikter i skog

Interessekonflikter i skog

Klimaendringer i Norge

Klimaendringer i Norge

Redd barna – klima

Klimaendringer kjenner ingen grenser

Miljøstatus

Klimaheftet – Alt henger sammen med alt

Klimatoppmøte i skolen

Klimatoppmøte i skolen

Jente med hov - listebilde

Kunnskap og miljøbevissthet gjennom utforskende feltarbeid

LOOP logo

LOOP miljøskole

Ekstremvær og naturfarer

Læring, medvirkning og bærekraftig utvikling: utfordringer i nærmiljøet

NRK Skole

Lønner de nye pærene seg?

ENGAGE

Plast under press

Miljølære, listebilde for cropping

Registrer ekstremværhendelser i nærmiljøet

Lære med skogen

Skoleskogen

Skyenes prins

Skyenes prins - fantasyroman om klima

ENGAGE

Solceller som asfalt

Velg en sjokolade

gulvbelegg linoleum

Velg et gulvbelegg

Biltrafikk

Verdiklargjøring

NINA logo

Villreinen møter barrierer på Dovrefjell

nasa

www.nasa.gov

Hånd

Øk ditt økologiske håndavtrykk!

Relaterte temasider

Nettressurser

(miljolare.no)
miljølære.no er et verktøy for opplæring i bærekraftig utvikling. Nettstedet inneholder aktiviteter som elever kan gjennomføre i sine nærområder. Resultatene av undersøkelsene legges inn i en felles database som gjør det mulig å sammenligne egne og andres observasjoner.