Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg

Økt 5: Løsning på oppdraget

Matfat

I denne økta skal hver gruppe legge fram sitt forslag til løsning på oppdraget:

Gi kostholds- og livsstilsråd som kan hjelpe en ung fagarbeider til å fungere bedre i hverdagen.

Hver gruppe engasjeres med å være «kritisk venn» til en av de andre gruppene. Dette innebærer å bruke kjennetegn på måloppnåelse og støttespørsmål (Elevhefte J og K) til å gi tilbakemeldinger på gruppas presentasjon. Når kritisk venn har gitt sine tilbakemeldinger, kan de andre gruppene supplere med kommentarer. I eksempel på tidsplan legges det inn fem minutter etter hver presentasjon til å diskutere presentasjonen og forberede tilbakemeldinger.

Læringsmål

Elevene skal kunne

  • forklare sammenheng mellom livsstil og sunt kosthold
  • kjenne funksjonene til noen næringsstoffer og tilpasse menyer som dekker dagsbehovet for de viktigste næringsstoffene
  • diskutere hvordan egne valg av matprodukter påvirker klimaavtrykket
  • diskutere matproduksjon i lys av de ulike dimensjonene av bærekraftig utvikling

Forslag til tidsbruk

5A. Oppdrag og kjennetegn på måloppnåelse 5 min
5B. Gruppe 1 presenterer 10 min
5C. Gruppearbeid, vurdere presentasjon til gruppe 1, forberede tilbakemeldinger 5 min
5D. Gruppe 1 sin kritiske venn gir tilbakemeldinger 5 min
5E. Gruppe 2 presenterer 10 min
5F. Gruppearbeid, vurdere presentasjon til gruppe 2, forberede tilbakemeldinger 5 min
5G. Gruppe 2 sin kritiske venn gir tilbakemeldinger 5 min
5H. Gruppe 3 presenterer 10 min
5I. Gruppearbeid, vurdere presentasjon til gruppe 3, forberede tilbakemeldinger 5 min
5J. Gruppe 3 sin kritiske venn gir tilbakemeldinger 5 min
5K. Gruppe 4 presenterer 10 min
5L. Gruppearbeid, vurdere presentasjon til gruppe 4, forberede tilbakemeldinger 5 min
5M. Gruppe 4 sin kritiske venn gir tilbakemeldinger 5 min
5N. Oppsummering 10 min
Totalt 90 min