Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg

Økt 2: Klimavennlig mat

raps åker

I denne økta skal elevene utforske problemstillinger knyttet til matproduksjon og klima. De skal også vurdere hvordan ulike forbruksvalg kan påvirke CO2-utslipp.

Læringsmål

Elevene skal kunne

 • beskrive hva klimaavtrykk innebærer
 • beskrive hvordan matproduksjon bidrar til CO2-utslipp
 • bruke CO2-kalkulator til å sammenligne klimaavtrykket fra ulike matvarer

Tidsbruk 

2A. Del profiler 10 min
2B. Slampoesifilm: Vi må tenke bærekraft 5 min
2C. Aktivitet: Klimavennlig mat del 1 15 min
2D. Forelesning: Klima og CO2 -utslipp fra mat 15 min
2E. Aktivitet: Klimavennlig mat del 2 15 min
2F. Plenums diskusjon 10 min
2G. Gruppearbeid 10 min
2H. Oppsummering 10 min
TOTALT 90 min

 

Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • argumentere
  begrunne en påstand
 • blodsukkernivå
  mengde fritt sukker (glukose) i blodet. Glukose er cellenes viktigste brennstoff.
 • bærekraftig utvikling
  utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov
 • CO2-ekvivalent
  enhet som brukes i klimagassregnskap. Enheten tilsvarer den effekten en gitt mengde CO2 har på den globale oppvarminga over en gitt tidsperiode.
 • dyrevelferd
  dyrs helse, hvordan de mestrer sine omgivelser og muligheter til å utøve naturlig atferd
 • fett
  stoff som bidrar til å bygge opp cellene i kroppen, er en viktig kilde til energi og fungerer som energilager for kroppen
 • FNs bærekraftsmål
  verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030
 • karbohydrater
  energirike organiske stoffer som kroppen bruker som energikilde
 • klimaavtrykk
  de totale utslippene forårsaket av en person, en organisasjon eller et produkt, målt i CO2-ekvivalenter
 • mineraler
  grunnstoffer med mange ulike funksjoner i kroppen, som for eksempel jod som inngår i dannelsen av hormoner som er med på å drive stoffskiftet
 • næringsstoffer
  kjemiske forbindelser og grunnstoffer som kroppen trenger for å vokse og for å få energi
 • proteiner
  viktige byggesteiner i oppbyggingen av celler. Proteinene er store organiske molekyler som inneholder nitrogen.
 • sammenligne
  se etter likheter og forskjeller mellom to eller flere ting
 • vitaminer
  organiske stoffer som inngår i mange prosesser i kroppen, som for eksempel A-vitamin som er særlig viktig for synet og immunforsvaret