Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg

Økt 1: Kosthold

  musli og bær.jpg

I denne økta får elevene oppdraget om å gi kostholds- og livsstilsråd til en ung fagarbeider. Oppdraget skal skape læringsbehov og en engasjerende ramme for elevene gjennom hele opplegget. I denne økten vil de vil bli kjent med funksjonene til noen næringsstoffer og i hvilke matvarer de finnes, og skal videre diskutere sammenheng mellom kosthold og blodsukkernivå. 

Læringsmål

Elevene skal kunne

 • bruke kostholdsplanleggeren til å tilpasse menyer
 • kjenne funksjonene til noen næringsstoffer og i hvilke matvarer de finnes
 • diskutere sammenheng mellom kosthold og blodsukkernivå

Tidsbruk

1A. Plenum: Introduksjon og informasjon om opplegget

5 minutter

1B. Plenum: Bli kjent med tre unge fagarbeidere

20 minutter

1C. Gruppe: Velg profil og bli kjent med profilens kosthold

5 minutter

1D. Plenum: Forelesning om næringsstoffer og helse

10 minutter

1E. Plenum: Quiz i Kahoot

5 minutter

1F. Plenum: Video Skolemateksperimentet

15 minutter

1G. Gruppe: Jobbe med oppdrag

20 minutter

1H. Gruppe: Oppsummering

5 minutter

1I. Plenum: Oppsummering

5 minutter

TOTALT

 90 minutter

Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • argumentere
  begrunne en påstand
 • blodsukkernivå
  mengde fritt sukker (glukose) i blodet. Glukose er cellenes viktigste brennstoff.
 • bærekraftig utvikling
  utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov
 • CO2-ekvivalent
  enhet som brukes i klimagassregnskap. Enheten tilsvarer den effekten en gitt mengde CO2 har på den globale oppvarminga over en gitt tidsperiode.
 • dyrevelferd
  dyrs helse, hvordan de mestrer sine omgivelser og muligheter til å utøve naturlig atferd
 • fett
  stoff som bidrar til å bygge opp cellene i kroppen, er en viktig kilde til energi og fungerer som energilager for kroppen
 • FNs bærekraftsmål
  verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030
 • karbohydrater
  energirike organiske stoffer som kroppen bruker som energikilde
 • klimaavtrykk
  de totale utslippene forårsaket av en person, en organisasjon eller et produkt, målt i CO2-ekvivalenter
 • mineraler
  grunnstoffer med mange ulike funksjoner i kroppen, som for eksempel jod som inngår i dannelsen av hormoner som er med på å drive stoffskiftet
 • næringsstoffer
  kjemiske forbindelser og grunnstoffer som kroppen trenger for å vokse og for å få energi
 • proteiner
  viktige byggesteiner i oppbyggingen av celler. Proteinene er store organiske molekyler som inneholder nitrogen.
 • sammenligne
  se etter likheter og forskjeller mellom to eller flere ting
 • vitaminer
  organiske stoffer som inngår i mange prosesser i kroppen, som for eksempel A-vitamin som er særlig viktig for synet og immunforsvaret