Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg

Økt 2: Muskler og skjelett

I denne økta skal elevene først se for seg hvordan det ville vært hvis vi ikke hadde hatt muskler eller skjelett. De får et leseoppdrag knyttet til en NRK-film om hvordan musklene våre fungerer. 

Læringsmål

Elevene skal kunne

 • beskrive hvordan hjernen, musklene og knoklene jobber sammen for å lage en bevegelse

Tidsbruk

Tegneoppgave: Hva hvis ...?  5–10 minutt
Undersøke egen arm  ca. 5 minutt
Leseoppdrag: Før lesing  ca. 5 minutt
Se film  ca. 15 minutt
Etter lesing: Vurder påstander og gjenfortell noe fra filmen  5–10 minutt
Om muskler  ca. 5 minutt
Koble til oppdrag  5–10 minutt
TOTALT  45–60 minutt
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • bevegelsesenergi
  energi i noe som beveger seg
 • energi
  noe som kan få noe til å skje
 • energikjede
  rekkefølge som viser hvordan energien flytter seg
 • forklare
  koble observasjoner til det vi vet fra før for å finne svar på et spørsmål
 • hjernen
  del av kroppen som gjør at vi kan sanse, tenke og styre kroppens bevegelser
 • kjemisk energi
  energi som kan frigjøres fra for eksempel mat eller bensin
 • knokkel
  beinstykke som er del av skjelettet
 • ledd
  bevegelig forbindelse mellom to eller flere knokler
 • modell
  forenklet framstilling, for eksempel en gjenstand eller en figur, som hjelper oss med å forstå noe
 • muskel
  del av kroppen som kan trekke seg sammen for å gi bevegelse
 • observere
  bruke sansene til å få informasjon om noe
 • skjelett
  beinsystem som gir kroppen styrke, støtte, form og evne til bevegelse
 • solenergi
  energi i sollys
 • varme
  energi som går fra noe som har høy temperatur til noe som har lav temperatur