3.–4. trinn

I disse undervisningsoppleggene øver elevene på natur­vitenskapelige eller teknologiske praksiser og tenkemåter. Oppleggene bygger på didaktiske prinsipper for å oppnå dybdelæring.

Spennende stoffer

Spennende stoffer

kjemi | observere | organisere data

Dinosaur

Dinosaurer og geologisk tid

evolusjon | tilpasninger

 

Kort om de passordbelagte undervisningsoppleggene

Undervisningsoppleggene som er merket Seeds of science/Roots of reading er utviklet av Lawrence Hall of Science, University of California, Berkeley. Naturfagsenteret har fått tillatelse til å oversette og tilpasse oppleggene til norske forhold. På grunn av opphavsrettigheter er passord kun tilgjengelig for lærere som deltar på kurs om oppleggene og / eller deltar i forskningsprosjekter knyttet til oppleggene.

Undervisningsoppleggene kombinerer utforskende aktiviteter og grunnleggende ferdigheter og er primært rettet mot barnetrinnet. Tilpasninger for norske forhold er basert på resultater og erfaringer fra forskningsprosjektene forskningsprosjektene Forskerføtter og leserøtter, Nøkler til naturfag og Deep learning.

Undervisningsoppleggene er utviklet og tilpasset med utgangspunkt i følgende prinsipper for god undervisning (Barber m. fl. 2007; Barber 2015; Cervetti m.fl. 2006; Cervetti & Barber 2008; Ødegaard, Haug, Mork & Sørvik 2016):

  1. Varier aktiviteter: Gjør det! Les det! Si det! Skriv det!
  2. Gi elevene utforskende aktiviteter (førstehånds og andrehånds)
  3. Fokuser på få begreper
  4. Gi tydelige instruksjoner og vis sammenhenger
  5. Synliggjør naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter