Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg

Økt 3: Energikjeder

I denne økta skal elevene samtale om hva energi er og hvordan energi er viktig for at vi kan bevege oss.

Læringsmål

Elevene skal kunne

 • samtale om hva energi er
 • beskrive en energikjede fra sola til bevegelse av kroppen

Tidsbruk

Om energi: lage tankekart  10–15 minutt
Presentere energikjede  ca. 10 minutt
Tegne energikjede  10–15 minutt
Hoppe  ca. 5 minutt
Oppsummering  ca. 5 minutt
Koble til oppdrag  5–10 minutt
TOTALT  45–60 minutt

 

Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • bevegelsesenergi
  energi i noe som beveger seg
 • energi
  noe som kan få noe til å skje
 • energikjede
  rekkefølge som viser hvordan energien flytter seg
 • forklare
  koble observasjoner til det vi vet fra før for å finne svar på et spørsmål
 • hjernen
  del av kroppen som gjør at vi kan sanse, tenke og styre kroppens bevegelser
 • kjemisk energi
  energi som kan frigjøres fra for eksempel mat eller bensin
 • knokkel
  beinstykke som er del av skjelettet
 • ledd
  bevegelig forbindelse mellom to eller flere knokler
 • modell
  forenklet framstilling, for eksempel en gjenstand eller en figur, som hjelper oss med å forstå noe
 • muskel
  del av kroppen som kan trekke seg sammen for å gi bevegelse
 • observere
  bruke sansene til å få informasjon om noe
 • skjelett
  beinsystem som gir kroppen styrke, støtte, form og evne til bevegelse
 • solenergi
  energi i sollys
 • varme
  energi som går fra noe som har høy temperatur til noe som har lav temperatur