Kompetanseutvikling

Naturfagsenteret har mange ulike typer kompetanseutviklingstilbud for lærere. Ressursene er tilpasset fagfornyelsen.