Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg

Økt 1: Hvordan beveger ulike dyr seg?

I denne økta starter elevene med å tenke på hvordan vi klarer å bevege oss. De får oppdraget om å lage en modell som skal brukes til å forklare hvordan vi kan bevege oss. Som en start på oppdraget ser elevene på hvordan ulike dyr beveger seg. 

Læringsmål

Elevene skal kunne

 • beskrive og sammenligne hvordan ulike dyr beveger seg tilpasset ulike leveområder
 • beskrive at modeller er etterligninger av virkeligheten

Tidsbruk

Presentere oppdrag  5–10 minutt
Sorteringsoppgave: Hvordan beveger ulike dyr seg?  10–15 minutt
Sorteringsoppgave: Hvor lever de ulike dyra?  ca. 5 minutt
Tenk-par-del  ca. 5 minutt
Kongen befaler: Etterlign de ulike dyra  ca. 10 minutt
Koble til oppdrag  10–15 minutt
TOTALT  45–60 minutt
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • bevegelsesenergi
  energi i noe som beveger seg
 • energi
  noe som kan få noe til å skje
 • energikjede
  rekkefølge som viser hvordan energien flytter seg
 • forklare
  koble observasjoner til det vi vet fra før for å finne svar på et spørsmål
 • hjernen
  del av kroppen som gjør at vi kan sanse, tenke og styre kroppens bevegelser
 • kjemisk energi
  energi som kan frigjøres fra for eksempel mat eller bensin
 • knokkel
  beinstykke som er del av skjelettet
 • ledd
  bevegelig forbindelse mellom to eller flere knokler
 • modell
  forenklet framstilling, for eksempel en gjenstand eller en figur, som hjelper oss med å forstå noe
 • muskel
  del av kroppen som kan trekke seg sammen for å gi bevegelse
 • observere
  bruke sansene til å få informasjon om noe
 • skjelett
  beinsystem som gir kroppen styrke, støtte, form og evne til bevegelse
 • solenergi
  energi i sollys
 • varme
  energi som går fra noe som har høy temperatur til noe som har lav temperatur