Uteskole

TEMA

Uteskole

I følge opplæringens verdigrunnlag, i læreplanen, skal elevene få oppleve naturen og se den som en kilde til nytte, glede, helse og læring. På denne temasiden har vi samlet ulike aktiviteter som passer for uteskole.

Ressursoversikt
Alle målgrupper
  • Alle målgrupper
  • Naturfag Barnetrinn
  • Naturfag ungdomstrinn
  • Naturfag vg 1
  • Biologi 1 og 2
  • Fysikk 1 og 2
  • Kjemi 1 og 2
  • Geofag X, 1 og 2
  • TOF X, 1 og 2
lupiner

Bærekraftig naturmangfold

Det nye treet i skogen

Det nye treet i skogen

Feltarbeid i en geotop utforsking 1 4x3

Feltarbeid i en geotop

Tre

Følg et tre gjennom årstidene

Mose og lav 1

Hva er «jobben» til mose og lav?

jakten på bokstaver og tall i naturen

Jakten på bokstaver og tall i naturen

Største og minste blad

Jakten på størst og minst, småkryp og fugler

vannets vei -4

Langs bekkefar om våren – artsbestemmelse av planter og dyr

På jakt etter tydelig mønster

Prikker, striper og lag på lag

maur

Studere småkryp

vannets vei -9

Vannets vei - fra skolegård til fjord

vannrakett-12

Vassrakett – rakettforskar for ein dag!