Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg

Økt 6: Lag et årshjul

Denne økta gjennomføres når alle uteøktene er gjennomført. Økta skal oppsummere observasjonene elevene har gjort ute ved at elevene lager et årshjul. 

Læringsmål

Elevene skal kunne

 • beskrive kjennetegn ved bartrær og løvtrær
 • lage et årshjul som viser hvordan et løvtre endrer seg gjennom årstidene.  

 Tidsbruk

Lage et årshjul 20–25 min
Formidle til hverandre 5–10 min
Sammenligne bartre og løvtre 5–10 min
Identifisere tre ca. 5 min
Finne svar på spørsmål ca. 10 min
TOTALT 45–60 min

 

 

Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • bartre
  tre som ikke feller bladene (barnålene) om vinteren, som gran og furu
 • beskrive
  fortelle med ord eller bilder hvordan noe er
 • blad
  grønn del av tre som er viktig for at treet lager mat i fotosyntesen
 • frø
  det som kan bli en ny plante
 • knopp
  blomster og blader som ikke har rukket å springe ut
 • kongle
  blomst hos bartrær
 • løvtre
  tre som feller bladene sine om vinteren, som bjørk og lønn
 • observere
  bruke sansene til å få informasjon om noe
 • rot
  del av treet som er under jorda, tar opp vann og mat fra jorda
 • sammenligne
  se etter likheter og forskjeller mellom to eller flere ting
 • årstid
  del av året som er bestemt ved vær- og naturforhold