Vår

TEMA

Vår

Om våren «eksploderer» naturen. Her har vi samlet noen spennende naturfagaktiviteter.

Når kommer våren?

Når kommer våren?

Vær med på å observere vårtegn fra sør til nord! På miljølære.no blir de første vårtegnene registrert.

Steinatlas

Plakatar og plansjar til å ha med på tur

Ulike plakatar/plansjar med bilete og ein kort omtale av kvar art. Dei eignar seg godt på tur for både barn og vaksne.

Linerle

Å telle fugler gjennom våren

Følg med på hvordan trekkfuglene kommer tilbake om våren.

Fuglekasse

Fuglekasse med kamera

Denne aktiviteten viser hvordan du kan følge med på fuglelivet inne i fuglekassen.

Spill på løvetannstilk

Spill på løvetannstilk

Om våren kan du blåse på løvetannstilk. Kan du lage en engangsskala?

Ressursoversikt
Alle målgrupper
  • Alle målgrupper
  • Naturfag Barnetrinn
  • Naturfag ungdomstrinn
  • Naturfag vg 1
  • Biologi 1 og 2
  • Fysikk 1 og 2
  • Kjemi 1 og 2
  • Geofag X, 1 og 2
  • TOF X, 1 og 2
Å følge en oppskrift 2

Driving av kvister

Fuglekasse-liste

Fuglekasse med kamera

saltvann-7

Hud og løvetann

vannets vei -4

Langs bekkefar om våren – artsbestemmelse av planter og dyr

Norske lauvtre - del

Lauvtre

Seljefløyte

Seljefløyte

Spill på sugerør 4

Spill på løvetannstilk og sugerør

mystisk rot 1

Utforsk planterøtter og jord

Linerle

Å telle fugler gjennom våren