Vår

TEMA

Vår

Om våren «eksploderer» naturen. Her har vi samlet noen spennende naturfagaktiviteter.

Når kommer våren?

Når kommer våren?

Vær med på å observere vårtegn fra sør til nord! På miljølære.no blir de første vårtegnene registrert.

Steinatlas

Plakatar og plansjar til å ha med på tur

Ulike plakatar/plansjar med bilete og ein kort omtale av kvar art. Dei eignar seg godt på tur for både barn og vaksne.

Linerle

Å telle fugler gjennom våren

Følg med på hvordan trekkfuglene kommer tilbake om våren.

Formering hos planter

Formering hos planter

Tekst, animasjoner og interaktive oppgaver om formering hos planter.

Spill på løvetannstilk

Spill på løvetannstilk

Om våren kan du blåse på løvetannstilk. Kan du lage en engangsskala?

Ressursoversikt
Alle målgrupper
  • Alle målgrupper
  • Naturfag Barnetrinn
  • Naturfag ungdomstrinn
  • Naturfag vg 1
  • Biologi 1 og 2
  • Fysikk 1 og 2
  • Kjemi 1 og 2
  • Geofag X, 1 og 2
  • TOF X, 1 og 2
Å følge en oppskrift 2

Driving av kvister

Formering hos planter

Formering hos planter

Fuglekasse-liste

Fuglekasse med kamera

saltvann-7

Hud og løvetann

vannets vei -4

Langs bekkefar om våren – artsbestemmelse av planter og dyr

Norske lauvtre - del

Lauvtre

Seljefløyte

Seljefløyte

Spill på sugerør 4

Spill på løvetannstilk og sugerør

mystisk rot 1

Utforsk planterøtter og jord

Linerle

Å telle fugler gjennom våren