Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg

Økt 2–5: Observer et tre

I denne økta skal elevene gå på tur i nærmiljøet for å observere trær. Denne økta skal gjennomføres hver sommer, høst, vinter og vår. Elevene tegner observasjonene sine i et skjema. Her skal de blant annet dokumentere om trærne har blader, knopper, blomster og frø/frukt. 

Læringsmål

Elevene skal kunne

 • observere et tre gjennom å tegne de ulike delene det består av 
 • bruke sansene til å samle data om trær 

Tidsbruk

Ut for å finne og observere trær 45–90 min
TOTALT 45–90 min
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • bartre
  tre som ikke feller bladene (barnålene) om vinteren, som gran og furu
 • beskrive
  fortelle med ord eller bilder hvordan noe er
 • blad
  grønn del av tre som er viktig for at treet lager mat i fotosyntesen
 • frø
  det som kan bli en ny plante
 • knopp
  blomster og blader som ikke har rukket å springe ut
 • kongle
  blomst hos bartrær
 • løvtre
  tre som feller bladene sine om vinteren, som bjørk og lønn
 • observere
  bruke sansene til å få informasjon om noe
 • rot
  del av treet som er under jorda, tar opp vann og mat fra jorda
 • årstid
  del av året som er bestemt ved vær- og naturforhold