Grunnleggende ferdigheter

TEMA

Grunnleggende ferdigheter

De grunnleggende ferdighetene i naturfag innebærer at elevene skal mestre å lese, skrive og samtale om naturvitenskapelige emner, samt bruke regning og digitale verktøy der det inngår i en faglig sammenheng.

Dataprogram og app-er 2

Digitale ferdigheter i naturfag

Som presentasjonsprogram har tankekart den fordelen at man lettere ser strukturen i stoffet.

Brosjyre

Lag en brosjyre

Å lage en brosjyre gir trening i å trekke ut og presentere viktig informasjon om et tema.

Begrepslæring 1

Begrepslæring i naturfag – ideer fra montessoripedagogikken

Å lese en naturfaglig tekst kan være en utfordring når begrepsforståelsen mangler.

Ressursoversikt
Alle målgrupper
  • Alle målgrupper
  • Naturfag Barnetrinn
  • Naturfag ungdomstrinn
  • Naturfag vg 1
  • Biologi 1 og 2
  • Fysikk 1 og 2
  • Kjemi 1 og 2
  • Geofag X, 1 og 2
  • TOF X, 1 og 2
SSR

Aktiviteter som fremmer diskusjon og argumentasjon i små grupper

Argumentasjon listebilde

Argumentasjon

Snøkrystall

Begreper knyttet til temaet snø, is og vann

Begrepslæring - listebilde

Begrepslæring i naturfag - ideer fra montessori​pedagogikken

Hjerne overskrift

Bruk av BISON-blikk på naturfaglige tekster

Elever i ivrig samtale

Den utforskende samtalen

Tankekart

Digitalt tankekart

Diskusjon langs en linje

Diskusjon langs en linje

Rapportskriving Skrivesenteret

Elevens naturfagrapport som eksempeltekst

grunnleggende ferdigheter tankekart

En filmsnutt om grunnleggende ferdigheter

Sonja M. Mork

Engasjerende utgangspunkt for skriving!

ulv_debatt1

Hvordan kan læreren håndtere debatter?

Argumentasjon listebilde

Hvordan kan vi argumentere for et standpunkt?

Argumentasjon listebilde

Hvorfor argumentasjon i naturfag?

ENGAGE

Insekter til lunsj

Kannibalkameratene – å lese for å lære i naturfag

Kannibalkameratene – å lese for å lære i naturfag

Pliosaur

Lag brosjyre om pliosaurer

Brosjyre

Lag en brosjyre

Lage plakat om en utforsking av verdensrommet

Lag plakat om en utforsking av verdensrommet

Pliosaur

Les for å lære: Pliosaurer

Begrepslæring - listebilde

Lese for å lære

Å lese

Lese, skrive og samtale om naturvitenskapelige emner

Begrepslæring - listebilde

Lesing for læring i naturfag

Elever som skriver

Naturfag, læringsstrategier og grunnleggende ferdigheter

REDE logo

Representasjoner i naturfag

Argumentasjon listebilde

Rollespill og argumentasjon

Rulleringsframføring

Is - listebilde

Setninger i rekkefølge – faseoverganger

Sjøskorpionen fra Ringerike

Sjøskorpionen på Ringerike

eksperimentrapporter_stein

Skriving av eksperimentrapporter som opplæring i argumentering

Skrive - liste

«Du vet ikke hva du har skjønt før du kan sette ord på det!»

Elever som skriver

Å lage et sammendrag

Argumentasjon listebilde

Å oppsummere foredraget muntlig

Argumentasjon listebilde

Å utveksle meninger i par-rollespill