Hopp til hovedinnhold

Grunnleggende ferdigheter

TEMA

Grunnleggende ferdigheter

De grunnleggende ferdighetene i naturfag innebærer at elevene skal mestre å lese, skrive og samtale om naturvitenskapelige emner, samt bruke regning og digitale verktøy der det inngår i en faglig sammenheng.

Dataprogram og app-er 2

Digitale ferdigheter i naturfag

Som presentasjonsprogram har tankekart den fordelen at man lettere ser strukturen i stoffet.

Brosjyre

Lag en brosjyre

Å lage en brosjyre gir trening i å trekke ut og presentere viktig informasjon om et tema.

Begrepslæring 1

Begrepslæring i naturfag – ideer fra montessoripedagogikken

Å lese en naturfaglig tekst kan være en utfordring når begrepsforståelsen mangler.

Ressursoversikt
Alle målgrupper
  • Alle målgrupper
  • Naturfag Barnetrinn
  • Naturfag ungdomstrinn
  • Naturfag vg 1
  • Biologi 1 og 2
  • Fysikk 1 og 2
  • Kjemi 1 og 2
  • Geofag X, 1 og 2
  • TOF X, 1 og 2
SSR

Aktiviteter som fremmer diskusjon og argumentasjon i små grupper

Argumentasjon listebilde

Argumentasjon

Snøkrystall

Begreper knyttet til temaet snø, is og vann

Begrepslæring - listebilde

Begrepslæring i naturfag - ideer fra montessori​pedagogikken

Hjerne overskrift

Bruk av BISON-blikk på naturfaglige tekster

Elever i ivrig samtale

Den utforskende samtalen

Tankekart

Digitalt tankekart

Diskusjon langs en linje

Diskusjon langs en linje

Sonja M. Mork

Engasjerende utgangspunkt for skriving!

ulv_debatt1

Hvordan kan læreren håndtere debatter?

Argumentasjon listebilde

Hvordan kan vi argumentere for et standpunkt?

Argumentasjon listebilde

Hvorfor argumentasjon i naturfag?

Pliosaur

Lag brosjyre om pliosaurer

Brosjyre

Lag en brosjyre

Lage plakat om en utforsking av verdensrommet

Lag plakat om en utforsking av verdensrommet

Pliosaur

Les for å lære: Pliosaurer

Begrepslæring - listebilde

Lese for å lære

Å lese

Lese, skrive og samtale om naturvitenskapelige emner

Begrepslæring - listebilde

Lesing for læring i naturfag

Elever som skriver

Naturfag, læringsstrategier og grunnleggende ferdigheter

REDE logo

Representasjoner i naturfag

Argumentasjon listebilde

Rollespill og argumentasjon

Rulleringsframføring

Faseoverganger - colourbox

Setninger i rekkefølge – faseoverganger

Sjøskorpionen fra Ringerike

Sjøskorpionen på Ringerike

eksperimentrapporter_stein

Skriving av eksperimentrapporter som opplæring i argumentering

Skrive - liste

«Du vet ikke hva du har skjønt før du kan sette ord på det!»

Elever som skriver

Å lage et sammendrag

Argumentasjon listebilde

Å oppsummere foredraget muntlig

Argumentasjon listebilde

Å utveksle meninger i par-rollespill