Å lage et sammendrag

Elevene kan lage et kort sammendrag av temaet, basert på sine notater fra lærerforedrag.

Dette kan være en hjemmelekse, eller elevene kan bruke tid på skolen. Det kan være greit å samarbeide i par om sammendraget, både for å ha noen å diskutere med og fordi samarbeid kan oppleves som tryggere av faglig svake elever. I sammendraget skal man ikke kopiere lærerens setninger, men forsøke å bruke sitt eget språk. Læreren hjelper til med forklaringer eller oppklaring av misforståelser.

Man kan også gi elevene en annerledes utfordring

– Dere skal nå lage et sammendrag på bare en/to setninger, som likevel inneholder den viktigste informasjonen om temaet.

Her kan det gå sport i å lage mange bisetninger, noe som kan bli ganske morsomt. Frivillige elever kan lese opp sitt ”sammendrag” i plenum, eller elever kan lese sammendraget sitt for et annet par elever.

Tema