Hopp til hovedinnhold

Å utveksle meninger i par-rollespill

Ved diskusjoner i plenum eller i klassedialog med lærer vil det ofte være de samme elevene som uttaler seg. For å lære vet vi at det blant annet er viktig å snakke fag – så hvordan skal vi få flere elever til å delta aktivt på denne måten?

Her skal elevene spille i par, hvor den ene skal argumentere for og den andre mot en gitt påstand. Rollene er uavhengige av deres personlige oppfatning. Rollespillet foregår mellom alle par av elever samtidig, og skal altså ikke framføres foran resten av klassen. En variant kan være at et frivillig elevpar viser sitt rollespill for hele klassen til slutt.

Eksempler på påstander:

  • Hvor mye energi og strøm man velger å bruke er en privatsak.
  • Forskere sier at klimaforandringer kan påvises – Vi må slutte å forbrenne så mye olje og gass !
  • Fostervannsdiagnostikk kan gi nyttig og viktig informasjon om fosteret som en kvinne bærer.
  • Forurensningsproblemer kan man som enkeltindivid gjøre lite med.

Før selve rollespillet bruker elevene noen minutter på å forberede seg på egen hånd, eventuelt sammen med en annen elev som skal ha samme rolle. Etterpå diskuterer to og to elever mot hverandre, og selve rollespillet er over på noen minutter. Det er ikke meningen at de to skal bli enige, men hver skal stå på sitt og prøve å finne gode motargumenter. Slike aktiviteter bidrar til å trene de muntlige ferdighetene.

Årsaker til at slike rollespill øker elevaktivitet er:

  • Elevene har tid til å forberede seg før de skal si noe.
  • Elevene har fått tildelt et synspunkt, og trenger derfor ikke å bekymre seg over hva de egentlig mener selv.
  • Det er vanskelig å melde seg ut av det som foregår
  • Det kan være morsomt å ”late som” – at en selv eller andre må si ting som de opplagt ikke mener i virkeligheten.

Elever sier at slik ”pålagt naturfag-snakking” kan, sammen med lignende muntlige aktiviteter i små settinger, gjøre det lettere å ta ordet i plenum, eller holde et foredrag foran klassen.

Praktiske tips:
Hvem som skal ha hvilken rolle kan avgjøres tilfeldig ved en loddtrekning innen hvert par. Alternativt kan læreren si at de i hvert par som har fornavnets forbokstav lengst fram i alfabetet skal argumentere for påstanden. Eller den som har den lyseste genseren av de to.