Hopp til hovedinnhold

Digitalt tankekart

Det finnes nå en del dataprogram som gjør at en lett kan sette opp tankekart. Som presentasjonsprogram har tankekart den fordelen at man lettere ser strukturen i stoffet. Det kan derfor være nyttig av og til å la PowerPoint få en avløsning og i stedet presentere nytt stoff via et tankekart.

PowerPoint egner seg godt dersom en vil presentere stoff på samme nivå. For eksempel vil jeg foretrekke PowerPoint dersom jeg skulle omtale en rekke blomsterplanter. Imidlertid mener jeg et tankekart vil være et bedre verktøy dersom jeg i stedet skulle presentere prinsippet for plantesystematikk med eksempler. Det betyr at vi bør beherske presentasjon både via PowerPoint og tankekart slik at vi bruker disse hjelpemidlene der de er best egnet. Det ene utlukker ikke det andre. Vi kan for eksempel ha presentasjon via PowerPoint og repetisjon via tankekart. For mitt eget vedkommende presenter jeg vanligvis nytt stoff i forelesninger via tankekart/tavle. Hovedtrekkene tas via tankekartet, og detaljer som utledninger via tavlen.

En annen bruk av tankekart er at studenter lager slike. Etter en undervisningssekvens kan vi gi studentene i oppgave å lage et tankekart over det stoffet de har lært. Jeg tror det kan være en nyttig måte å bearbeide og strukturere stoffet på.

I det følgende skal jeg se på tankekartprogrammene MindManager og FreeMind. MindManager må kjøpes og koster ca 700 kr. Det er enkelt å bruke. Bruker en høyre musknapp når man jobber med det, fremkommer menyer som tilfredsstiller de fleste behov, eller vi kan nytte menyen øverst på siden. Vi trenger derfor ikke lese noen manual for å komme i gang. En ulempe med programmet er at teksteditoren er noe begrenset. Det er således ikke mulig å skrive inn formler direkte. Nå har Microsoft Word en rimelig god formeleditor dersom denne er aktivert (Sett inn-Objekt-Microsoft Formelredigering 3,0). Vi kan derfor skrive formlene i Word, kopiere disse og bruke Edit-Paste Special As - Bitmap eller Picture når vi limer inn i MindManager. Vanlig tekst skrevet i Word kan vi lime direkte inn i MindManager. Det er lett å sette inn bilder og lenker til nettsider, og derved har vi stort sett det vi trenger. Ved presentasjoner kan vi enkelt velge det detaljeringsnivå vi vil ha på greinene. MindManager har også en presentasjonsmodus som lettvint åpner en grein om gangen når vi bruker MindManager under presentasjon av nytt stoff. Vil vi legge ut et tankekart på et studiestøttesystem som Its learning, kan vi konvertere tankekartet til et pdf-dokument som kan åpnes av alle. I tillegg finnes det en gratis leser på nettet slik at det er mulig å åpne tankekart skrevet i MindManager i denne leseren.

FreeMind er et tankekartprogram vi kan laste gratis ned fra nettet. Dermed blir det lettere å få gjennomslag for at det kan installeres på datarom slik at studentene kan få tilgang til det. Stort sett gjør programmet det samme som MindManager, men det er litt mer tungvint å sette inn bilder. Bilder må ligger i samme mappe som Freemindfilen dersom de skal bli med når du kopier til et nytt sted som en minnepinne. Vi må altså kopiere hele mappen med bilder og Freemindfilen, men det er i grunnen ikke noe stort problem når vi er klar over det. Formler kan vi ikke kopiere inn i FreeMind like lettvint som ved bruk av MindManager. Vi må først kopiere formlene laget i Word til et bildebehandlingsprogram (for eksempel IrfanView som er gratis). Der konverterer vi formlene til et JPG-bilde og så setter vi formlene inn i FreeMind som et bilde. Vanlig tekst i Word kan vi kopiere direkte inn. Lenker til eksterne nettsider setter greit inn i FreeMind. FreeMind har ikke presentasjonsverktøy som MindManager, men det er enkelt å åpne greiner ved å klikke på dem under en presentasjon. FreeMind er altså noe enklere enn MindManager, men det er gratis og enkelt å installere.

Et annet gratis tankekartprogram er MindOmo. Det er imidlertid noe vanskeligere å installere i det vi må få en nøkkel gjennom e-post for å få det aktivert. For en enkeltinstallasjon er i det ikke noe problem, men for en installasjon på et datarom kompliserer dette installasjonen slik at it-ansvarlig ikke ser med blide øyne på slike program. Jeg har derfor ikke sett nøyere på dette programmet.