Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg

Lyssetting av bydel - produktutvikling med designprosessen i fokus

I en verden med økt forståelse av design som konkurransefaktor i utvikling av nye produkter, er det vesentlig å få begrep om hva prosessen egentlig innebærer. Imidlertid viser erfaringer og beskrivelser fra tidligere prosjekter at designprosessen lett kan falle bort til fordel for direkte arbeid med materialer og vekt på ferdige modellforslag.

I dette prosjektet utfordres elevene i å bygge og lyssette en modell av en bydel. Men også andre objekter fra nærmiljøet kan lyssettes, for eksempel en bygning eller en naturformasjon, som elevene først bygger en modell av og så lyssetter etter kriterier tilpasset objektet og funksjon. 

Det er naturlig at oppgaven omfatter elektronikk ved at lysoppsettet kobles, og eventuelt loddes sammen fra grunndeler i en elektronikkpakke. Opplegget er best egnet på mellom- og ungdomstrinnet, med ulik tilpasning. For ungdomstrinnet er det for eksempel aktuelt å inkludere programmering og datastyring av belysningen ved at elevene bygger og programmerer styringssystemer ved hjelp av Robolab eller tilsvarende utstyr.

Avhengig av hvilket objekt det skal lages en modell av, vil en rekke materialer være aktuelle; naturmateriale, restmaterialer av for eksempel kartong, bearbeida trematerialer, gips, pappmasjé, leire, arkitektpapp osv. Det er viktig at oppgaven til elevene utfordrer deres kreativitet ved å gi åpne løsningsmuligheter. Men det må likevel være noen faste rammer som styrer og begrenser prosessene. Læreren kan f. eks bestemme materiale(r), hovedfunksjon, størrelse og lignende. Begrensninger fremmer ofte kreativiteten i stedet for å hemme den. Skisser, men også å prøve ut ulike materialer, bør være viktige arbeidsmetoder for å utvikle modellene. 

Bilde 1. Modell av Hammerfest by. Foto: Bjørn-Tore Esjeholm Bilde 1. Modell av Hammerfest by. Foto: Bjørn-Tore Esjeholm

Bilde 2. Lyssetting av øya Tyven. Foto: Bjørn-Tore Esjeholm Bilde 2. Lyssetting av øya Tyven. Foto: Bjørn-Tore Esjeholm

Eksemplet som er illustrert på bildene over (bilde 1 og 2), innebar lyssetting av en modell av Hammerfest by i Finnmark. Elevene bygde først en modell av den mest sentrale bydelen med et utvalg av sentrale bygninger og den nærmeste øya utenfor. Oppgaven var åpen, slik at valg av bydel og målestokken for modellen var elevenes valg. Det samme gjaldt materialvalg og hvilke bygninger som skulle vises på modellen. Til slutt ble modellen lyssatt ved hjelp av lysdioder. Oppgaven hadde en parallell i byens virkelige liv ved at det samtidig som elevprosjektet ble gjennomført, pågikk planlegging av en total omlegging av lyssettingen i Hammerfests gater. Historisk har oppgaven en kobling til at Hammerfest var en av de første byene i Norge og Europa som fikk elektrisk gatebelysning.