Hopp til hovedinnhold

Rulleringsframføring

Denne metoden er egnet for å få alle elever i aktivitet ved presentasjon av gruppearbeider. Hver elev presenterer det samme stoffet tre påfølgende ganger og får dermed oppleve betydningen av hva flere repetisjoner kan ha å si for beherskelsen av stoffet.

Med framføringer på 6 eller 7 minutter får alle elevene presentert sitt gruppearbeid i løpet av en dobbelttime. Gruppearbeidet kan være stort eller lite. Elevene må kjenne til hvordan presentasjonen skal foregå og hvor lang tid de har til rådighet når de forbereder presentasjonen sin.

Gruppeinndeling
Inndeling av klassen i 7 grupper gir gunstigst framføring. Da får alle framført og hørt på alle de andre gruppene i løpet av 9 framføringsrunder. Det må være minst tre elever per gruppe. Er det mer enn tre elever i en gruppe presenterer to og to elever stoffet sammen.

Organisering av klasserommet
Gruppenes stasjoner er organisert slik at rulleringen går lettest mulig. Ofte er det gunstig med noen pulter og stoler. Dersom gruppa har lagd plakater trengs veggplass. Fordi det sjelden er mer enn tre elever som hører på hver presentasjon, er skjermen på en pc stor nok til at alle kan se på denne.

Oppsettet i vedlegget til høyre viser hvordan gruppene og gruppedeltakerne skal rullere på å framføre og å høre på de andre gruppenes presentasjoner.

Gruppene:     

        A1, B1, C1 (Eksempel: Per (A1), Lise (B1) og Mari (C1) er gruppe 1)
        A2, B2, C2
        …
        A7, B7, C7

Dersom det er mer enn tre elever i noen av gruppene, kan to presentere sammen (for eksempel er Knut og Tone gruppe B2).

Tips

  • Læreren må styre tida og være tydelig ved rullering. Skiftet mellom tredje og fjerde framføring er viktig. Da skal B-personen på gruppa tilbake til sin stasjon for å presentere. A-personen starter sin rullering på nærmeste gruppe. C-personen fortsetter rulleringen.
  • Mange elever erfarer at de trenger en fullstendig tekst til første presentasjon, men at stikkord er nok på tredje presentasjon. Oppfordre elevene til å lage begge deler!
  • Læreren får ikke vurdert alle elevene i løpet av en framføring. Med ved å ha flere slike elevpresentasjoner, kan hele gruppa blir vurdert i løpet av året.
  • Alle elevene må kunne presentere hele gruppearbeidet. Dermed er fravær på framføringsdagen ingen grunn for å utsette framføringen av gruppearbeidet.

Vurdering

Hvis elevenes prestasjoner skal vurderes, kan det være en idé å gi elevene vurderingskriterier når de starter gruppearbeidet. Noen generelle kriterier kan være:

Over middels prestasjon (karakter 5 - 6): Framstillingen er klar og presis med korrekt og relevant bruk av naturfaglige begreper og uttrykksformer. Eleven presenterer fagstoff fritt og selvstendig, men gjerne med støtte i strukturgivende punkter.

Middels prestasjon (karakter 3 - 4): Framstillingen er grei å forstå, men det er noen feil og mangler i bruken av naturfaglige begreper og uttrykksformer. Eleven presenterer fagstoff med noe støtte i notater/manus.

Under middels prestasjon (karakter 1 - 2): Framstillingen er stort sett forståelig, men røper klare feil og misforståelser. Eleven bruker få eller ingen naturfaglige begreper og uttrykksformer. Eleven presenterer fagstoffet som innlærte (puggede) fraser og/eller kan i liten eller ingen grad presentere fagstoff uten manus.