Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg

Passer for

 • barnetrinn 3-4
 • barnetrinn 5-7

Les for å lære: Pliosaurer

I 2008 gravde en gruppe norske forskere fram en monsterøgle på Svalbard. Øgla er den største pliosauren som er funnet noen sinne. Dette forskningsprosjektet skal vi bruke som utgangspunkt for ulike leseaktiviteter.

Leseaktiviteter kan gjerne knyttes til andre tekster enn de fra lærebøkene i naturfag. I dette undervisningsopplegget tar vi utgangpunkt i en tekst om pliosaurer fra nysgjerrigper.no.

Felles for leseaktivitetene i dette undervisningsopplegget er at elevene får spesifikke instrukser og veiledning på hvordan leseoppgaven skal løses. Det kan for eksempel være å fokusere på viktige sider i teksten og reflektere over innholdet. Læreren bør støtte, guide og gi elevene instrukser om leseprosessen. Det er også viktig at elevene samarbeider underveis. Lesing kan gjøres i fellesskap for eksempel i grupper på to–tre elever. Den enkelte leseren får dermed tilbakemelding fra to kilder: selve teksten og andre lesere.

Undervisningsopplegget tar utgangspunkt i Jørn Hurums funn av pliosaurer på Svalbard. Dette er et fint utgangspunkt for et leseprosjekt som lett kan skape nysgjerrighet hos elever. Den forhistoriske kjempeøgla på Svalbard er et eksepsjonelt forskningsfunn som har skapt stor internasjonal interesse og mange elever kjenner til saken, og de kjenner Hurum fra tv og media. Tekstene vi har brukt beskriver særtrekk ved dyret og noen av metodene som forskerne bruker for å grave ut restene av kjempeøglene på Svalbard.

Pliosaur angriper en plesiosaur. (c) Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo / Atlantic Productions Pliosaur angriper en plesiosaur. (c) Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo / Atlantic Productions

 

 • Læreplan i naturfag (NAT01-04)

  Kjerneelement

  • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter (KE67)
  • Jorda og livet på jorda (KE70)

  Kompetansemål

  • 4. trinn
   • utforske og sammenligne ulike dyre- og plantearters tilpasninger til miljø og levesteder og drøfte hvorfor noen arter dør ut (KM801)
  • 7. trinn
   • gi eksempler på hvordan naturvitenskapelig kunnskap er utviklet og utvikler seg (KM772)
   • gjøre rede for hvordan det geologiske kretsløpet, platetektonikk og ytre krefter er med på å forme og endre ulike landskap (KM804)

Grunnleggende ferdigheter

 • Å kunne skrive (GF2)
 • Å kunne lese (GF3)