Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg
Passer for
 • ungdomstrinn 8-10
Tidsbruk
 • 5 timer

Lag plakat om en utforsking av verdensrommet

Elevene velger seg en artikkel fra forskning.no som de finner under temaet universet. Denne skal være utgangspunkt for en plakat som henges opp i klasserommet.

De fleste artiklene på forskning.no kan være litt vanskelige for ungdomstrinnet, derfor legges det stor vekt på leseforståelse i dette opplegget.

plansje verdensrommet elever

1. Elevene finner en artikkel under temaet verdensommet på forskning.no. De må finne en artikkel om en utforskning av verdensrommet som sier noe om alle følgende punkter:

 • Hva ble utforsket?
 • Hvordan utforsket de?
 • Hva har forskerne funnet ut?
 • Hva skal utforskes videre?

Elevene må først skumlese artikler for å finne en de synes er spennende, og som oppfyller alle kriteriene.

Denne første delen kan passe som hjemmelekse. På nysgjerrigper.no/temaer/verdensrommet finnes litt kortere og enklere artikler som eventuelt kan brukes for å differensiere.

2. Når elevene har valgt artikkel, leser de den først med BISON-metoden. Be elevene streke under vanskelige eller ukjente ord mens de leser.

3. Elevene finner forklaring på de vanskelige ordene ved å søke på nettet, se i en ordbok eller ved å få forklaring av lærer. 

4. Elevene lager deretter et tankekart eller et kolonnenotat der de trekker ut informasjon fra artikkelen og systematiserer den i undertemaene.

Kolonnenotat:

Hva ble utforsket? Hvordan utforsket de? Hva har forskerne funnet ut? Hva skal utforskes videre?
       

 

Tankekart: Eksempel på tankekart laget på mindomo.com. Eksempel på tankekart laget på mindomo.com.

I digitale tankekart kan de ulike elementene enkelt flyttes rundt underveis i tankeprosessen. Bruk av post-it lapper kan være et alternativ.
Mer om digitale tankekart

5. Ved hjelp av kolonnenotatet/tankekartet forklarer de muntlig hva artikkelen handler om til en medelev. Når elevene må formulere med egne ord, får de øvd på å bruke de faglige begrepene og kommunisere innholdet i artikkelen. 

6. Elevene lager plakaten på datamaskin. Plakatene henges opp i klassereommet eller et annet egnet sted på skolen. Målgruppen er medelever.

 • Plakaten skal ha overskrift, fire avsnitt som tilsvarer de som ble brukt i tankekartet/kolonnenotatet, referanser og bilde(r).
 • Elevene skal bruke tankekartet/kolonnenotatet, men skrive med egne ord. De må tenke på målgruppen som skal lese plakaten: Tekstmengden må ikke bli for stor, og vanskelige ord må forklares eller skrives om.
 • Pass på at elevene legger minst like stor vekt på innholdet i teksten som på øvrig layout. Tekstmengen det er plass til på en plakat vil være begrenset, derfor må elevene jobbe med å gjøre avsnittene korte og presise.
 • Så lenge de ikke legger plakatene åpent ut på nett, kan de bruke alle bilder de finner på nett. Men bildene skal krediteres korrekt.
 • Husk at de må referere til kilder som brukes.

Mal for plakaten kan lastes i høyrespalten. Eksempel på en plakat:

Lage plakat om en utforsking av verdensrommet

7. Før plakatene skrives ut setter elevene seg sammen i grupper på fire ved hver datamaskin. Hver elev presenterer sin plakat for de andre på gruppa. Medelevene gir tilbakemelding på om plakaten informerer godt om de fire punktene (Hva ble utforsket? Hvordan utforsket de? Hva har forskerne funnet ut? Hva skal utforskes videre?) Er referansene riktige?

8. Etter at elevene har justert plakatene sine, kan disse henges opp på veggen i klasserommet eller et annet sted på skolen slik at det blir en utstilling. Hvis ønskelig, kan de ferdige plakatene sluttvurderes ved at alle elevene får utdelt et vurderingsark med følgende punkter:

Er overskriften god?

Er det god sammenheng mellom teksten og overskriftene?

Er referansene riktige?

Er layouten innbydende og ryddig?

Hvis dere har tid og anledning, kan dere gjøre mer rundt selve utstillingen. Kanskje dere kan invitere en annen klasse eller foreldrene. Da kan elevene stå ved plakatene sine og presentere disse når elevene/foreldrene går rundt, på samme måten som forskere gjør på en forskningskonferanse.

Lesesenteret har lagt ut en video fra en gjennomføring av opplegget:

 • Læreplan i naturfag (NAT01-04)

  Kjerneelement

  • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter (KE67)

  Kompetansemål

  • 10. trinn
   • gi eksempler på dagsaktuell forskning og drøfte hvordan ny kunnskap genereres gjennom samarbeid og kritisk tilnærming til eksisterende kunnskap (KM835)

Grunnleggende ferdigheter

 • Å kunne skrive (GF2)
 • Å kunne lese (GF3)
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • universet
  alt som eksisterer av rom, materie og stråling. Universet er minst 13,72 milliarder år gammelt og med en utbredelse på minst 93 milliarder lysår.
 • verdensrommet
  den del av universet som ligger utenfor Jordens atmosfære.

Forskerspirebegrep

 • utforsking
  det vi gjør for å finne ut mer om noe

Nettressurser

(images.nasa.gov)
(forskning.no)