Å oppsummere foredraget muntlig

Elevene går sammen i par og summerer opp utgangspunktene i foredraget for hverandre, mens de bruker sine egne notater som stikkord. Det som er uklart og de ikke greier å finne ut av selv, noteres ned og tas i en rask plenumsrunde etterpå.

 

Det kan være en god idé å flytte på seg i klasserommet når man skal gjøre denne utvekslingen. Istedenfor å snakke med naboen, som man kanskje allerede har samarbeidet litt med under notatskrivingen, kan man bli bedt om å finne en annen person. Læreren kan bestemme at alle skal finne en person som har samme farge på genseren, eller så lik høyde som mulig. Her er det bare å bruke fantasien. Det bør ikke være slik at alle kan velge hvem de vil. For dem som ikke umiddelbart finner noen, eller ikke blir valgt, kan situasjonen oppleves som ubehagelig.

Tema