Hopp til hovedinnhold
Ekstern læringsressurs

Representasjoner i naturfag

Alle lærere i naturfag bruker en rekke ulike representasjoner i undervisningen, for eksempel tale, skrift, bilder, animasjoner, simuleringer, diagrammer, grafer, tabeller og matematiske uttrykk. Men for å bli bevisst på representasjonene som brukes i klasserommet, må både læreren og elevene fokusere spesielt på dem. REDEtil er en ressurs for å bevisstgjøre både læreren og elevene på betydningen av representasjoner i naturfagundervisningen.

uio.instructure.com