Undervisningsopplegg

Oljeplattform – fossil energi og mekanikk i fokus

Elevene bygger en rigg med borekonstruksjon, boligmodul og helikopterplass. Boret skal kunne senkes og heves samtidig som det går rundt.

Prosjektet, som passer best på ungdomstrinnet, har naturfag som regifag der kompetansemål knyttet til konstruksjon av produkter som gjør bruk av elektronikk ivaretas, men også kompetansemål knyttet til olje, gass og energi er sentrale sammen med mekanikk. Utfordringen til elevene vil bestå i å bygge en rigg som er stabil nok til å holde en borekonstruksjon og gjerne også ha en boligmodul og en helikopterplass. Boret skal kunne senkes og heves samtidig som det går rundt. I tillegg må boret av sikkerhetsmessige grunner stoppes og trekkes opp dersom trykket blir for stort.

Prosjektet inneholder mye ingeniørteknologi og viser på en god måte teknologiens egenart overfor elevene. De største utfordringene for elevene viste seg å ligge i konstruksjonen av boreinnretningen. Å omforme en sirkulær bevegelse i en motor til en lineær bevegelse som hever og senker boret, viste seg å være komplisert for elvene. Tips om det teknologiske prinsippet i en styresnekke brakte elevene videre. 

I sin enkleste form innbefatter prosjektet bare at elevene bygger en plattform med boreinnretning. Modellene av dekket, og beina på plattformen kan bygges i tre, limes sammen av plastmateriale, bygges i Lego eller en annen type mekaniske byggesett. Boreinstallasjonen kan lages av Teknolego der Robolab brukes til å styre boret og til konstruksjonen som hever og senker dette. Utfordringen vil da også inkludere å lage et dataprogram som styrer boringen, inkludert sikkerhetsaspektet knyttet til å avbryte boringen ved for høyt trykk. Eksemplet er hentet fra 8. årstrinn der elever bygde modeller av plattformer for prøveboring etter olje og gass i Barentshavet (se bildet under). Dette setter prosjektet inn i en dagsaktuell debatt.

Modell av oljeplattform. Foto: Bjørn-Tore Esjeholm Modell av oljeplattform. Foto: Bjørn-Tore Esjeholm

Prosjektet kan utvides ved at planskisser lages i Sketchup, på samme måte som i prosjektet om lokale byggverk (se foran), og et bilde av konstruksjonen kan plasseres digitalt i havet ved hjelp av Google Earth. En annen og mer omfattende utvidelse er å inkludere arbeidet med en konsesjonssøknad om oljeboring på et nytt oljefelt. Søknaden kan for eksempel ha krav om å inneholde; (1) en modell av en utvinningsinstallasjon for olje som elevene sjøl har konstruert og bygget, der byggeprosess og produkt er presentert på en webside, (2) en visning av installasjonens plassering i havet ved hjelp av Google Earth og (3) en risikoanalyse med begrunnelse for plasseringen ut fra hensynet til biologisk mangfold og fiskeriene.

Oppgaven kan iscenesettes ved at læreren som en demonstrasjonsøvelse, lager oljereservoar av plastelina med matolje i et lukka rom. Elevene utfordres til å foreslå hvordan oljen kan presses ut av reservoaret siden den ligger for dypt til å kunne pumpes ut. (Løsning: Man borer to hull i plastelinaen og pumper så inn vann ved hjelp av en fuelpumpe til modellfly. Oljen presses da ut og over i et vannglass der den legger seg oppå vannet.)