Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

 • barnetrinn 3-4
 • barnetrinn 5-7

Lag brosjyre om pliosaurer

Å lage en brosjyre er en fin skriveoppgave som gir trening i å trekke ut viktig informasjon om et naturfaglig tema og presentere det på en kort og effektiv måte.

 1. Finn informasjon om pliosauren og holde styr på kildene du bruker.
 2. Finn noen sentrale undertemaer som er viktig å få med i brosjyren. Undertema kan være:
  • fakta om dyret
  • fra levende dyr til fossil
  • utgraving på Svalbard
  • Utstilling på Tøyen
 3. Skriv innholdet i brosjyren og følg strukturen i malen:
  • Velg mottakere for brosjyren: Skal du skrive for voksne, barn, besøk på museer?
  • Bruk et språk som passer for målgrupppen og bruk naturfaglige ord.
  • Lag illustrasjonene og tabeller og finn bilder til brosjyren.
  • Husk å referer til de kildene du bruker.

 

 • Læreplan i naturfag (NAT01-04)

  Kjerneelement

  • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter (KE67)
  • Jorda og livet på jorda (KE70)

  Kompetansemål

  • 4. trinn
   • utforske og sammenligne ulike dyre- og plantearters tilpasninger til miljø og levesteder og drøfte hvorfor noen arter dør ut (KM801)
  • 10. trinn
   • gi eksempler på dagsaktuell forskning og drøfte hvordan ny kunnskap genereres gjennom samarbeid og kritisk tilnærming til eksisterende kunnskap (KM835)

Grunnleggende ferdigheter

 • Å kunne skrive (GF2)
 • Å kunne lese (GF3)

Materialer og utstyr

 • PowerPoint
 • Internett

Bakgrunnsstoff

Nettressurser