Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Passer for
 • barnetrinn 5-7
Tidsbruk
 • 15 min

Setninger i rekkefølge – faseoverganger

Denne aktiviteten er et godt utgangspunkt for å anvende begrepene for faseoverganger. Ideen kan brukes på mange andre tema.

 

Faseoverganger - colourbox Illustrasjonsfoto: Colourbox.no Setninger i rekkefølge - vannets faseoverganger

Del ut setningslappene til to og to elever. La elevene lese gjennom dem. 

Be elevene snakke sammen to og to og bli enige om hvilken rekkefølge dere vil legge setningene i.

Oppsummer i plenum. 

Faglig forklaring

Rekkefølgen på setningene er (men starten kan være hvor som helst):

 1.        Is varmes opp
 2.        Is smelter
 3.        Vann varmes opp
 4.        Vann fordamper
 5.        Vanndamp kjøles ned
 6.        Vanndamp kondenserer
 7.        Vann kjøles ned
 8.        Vann fryser

Temperaturen til isen stiger når is varmes opp. Når isen kommer til smeltepunktet (0 oC), stopper temperaturen å stige, fordi all energien som tilføres, går med til å smelte isen. Når all isen har smeltet, stiger temperaturen i vannet. Det fordamper vann hele tiden fra en væskeflate, men det kondenseres damp også, slik at det er likevekt når temperaturen er konstant. Det fordamper mer når temperaturen stiger, og når vanndampen avkjøles, kondenserer damp til vann. Temperaturen synker helt til null når vann avkjøles. Her holder temperaturen seg konstant til vannet har frosset til is.

Kommentarer/praktiske tips

Kopier setningsarket på ark med forskjellige farger, én farge per gruppe (2-3 elever). Hvis en lapp kommer på avveie, er det da lett å finne bunken den hører hjemme i. Det er et poeng å si til elevene at de skal legge lappene i rekkefølge, og la de selv oppdage at de kan legge lappene i sirkel, som et kretsløp. Det er ingen start eller slutt.

Aktiviteten fungerer fint som en oppsummering, der dere har snakket om begreper som fordampe, kondensere, fryse/størkne, smelte. I aktiviteten må elevene anvende kunnskapen for å løse oppgaven. Når de arbeider i smågrupper, trener de samtidig på muntlig ferdighet. De må kommunisere og fortelle hverandre sin oppfatning. Aktiviteten fungerer også som vurdering av hva elevene har lært, både som informasjon til læreren og som egenvurdering.

Aktiviteten kan brukes i mange ulike tema. Eksempler er rekkefølge på det som skjer i fordøyelsen, "lysets vei" når vi ser, "lydens vei" når vi hører, livssyklus til planter og dyr og karbonets kretsløp. 

 • Læreplan i naturfag (NAT01-04)

  Kjerneelement

  • Energi og materie (KE69)

  Kompetansemål

  • 7. trinn
   • utforske faseoverganger og kjemiske reaksjoner og beskrive hva som kjennetegner dem (KM776)
  • 4. trinn
   • utforske og beskrive vannets kretsløp og gjøre rede for hvorfor vann er viktig for livet på jorda (KM763)

Grunnleggende ferdigheter

 • Muntlige ferdigheter (GF1)
 • Å kunne lese (GF3)

Materialer og utstyr

Setningsark (pdf)

Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • fordampe
  å gå fra flytende form til gassform når det varmes opp
 • fryse
  å gå fra flytende form til fast form når vann kjøles ned
 • kondensere
  å gå fra gassform til flytende form når det kjøles ned
 • smelte
  å gå fra fast form til flytende form når det varmes opp