Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg

Økt 1: Hvorfor har vi signalsystem?

I denne økta får elevene oppdraget om å finne ut årsaken til at to ungdommer oppfører seg annerledes enn før. Elevene lærer om hvordan kroppen kommuniserer innad og med omgivelsene for å beskytte oss og for å styre det som skjer i kroppen. 

Læringsmål

Elevene skal kunne

 • beskrive hvorfor vi har signalsystemer i kroppen
 • beskrive hvordan informasjon fra omgivelsene og fra kroppen fører til bestemte responser

Tidsbruk

Presentere oppdrag  5–10 minutt
Sortere bilder  10–15 minutt
Om nerve- og hormonsystemet  ca. 5 minutt
Teste reaksjonsevne  ca. 10 minutt
Mer om signalsystemer  ca. 5 minutt
Koble til oppdrag  10–15 minutt
TOTALT  45–60 minutt

 

 

Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • hormon
  stoff som transportes med blodet og setter i gang bestemte responser i kroppen
 • hormonsystemet
  det systemet i kroppen som sender hormoner gjennom blodet og gir responser i bestemte deler av kroppen
 • informasjon
  opplysninger om noe
 • kjertelcelle
  celle som skiller ut stoff, som hormoner, spytt eller svette
 • nervecelle
  celle som registrerer informasjon og sender denne videre til en annen nervecelle, muskelcelle eller kjertelcelle
 • nervesystemet
  det systemet i kroppen som mottar informasjon fra sansecellene og kontrollerer bevegelser og tanker
 • respons
  det som skjer som følge av noe annet

Forskerspirebegrep

 • bevis
  kjennetegn eller ledetråder som kan hjelpe deg å forklare noe
 • forklaring
  svar på et spørsmål som er støttet av bevis