Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg

Økt 2: Nervesystemet

I denne økta får elevene mer informasjon om personene i oppdraget. De undersøker koordinasjonsevne og pupillrefleks. Til slutt skal de bruke informasjonen de har fått til å begrunne hva som kan ha skjedd med personene. 

Læringsmål

Elevene skal kunne

  • beskrive i hovedtrekk hvordan nervesystemet virker og blir påvirket av ulike stoffer
  • skrive en begrunnelse

Tidsbruk 

Ny informasjon i oppdraget  5 minutt
Test av koordineringsevne og pupillerefleks  10–15 minutt
Stoff som påvirker nervesystemet  10–15 minutt
Om avhengighet  10–15 minutt
Koble til oppdraget  ca. 10 minutt
TOTALT  45–60 minutt

 

Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

  • hormon
    stoff som transportes med blodet og setter i gang bestemte responser i kroppen
  • hormonsystemet
    det systemet i kroppen som sender hormoner gjennom blodet og gir responser i bestemte deler av kroppen
  • informasjon
    opplysninger om noe
  • målcelle
    celle som tar imot bestemte signaler som da gir en bestemt respons
  • nervecelle
    celle som registrerer informasjon og sender denne videre til en annen nervecelle, muskelcelle eller kjertelcelle
  • nervesystemet
    det systemet i kroppen som mottar informasjon fra sansecellene og kontrollerer bevegelser og tanker
  • respons
    det som skjer som følge av noe annet
  • sansecelle
    celle som registrerer informasjon som lys, lyd, bevegelse og temperatur

Forskerspirebegrep

  • bevis
    kjennetegn eller ledetråder som kan hjelpe deg å forklare noe
  • forklaring
    svar på et spørsmål som er støttet av bevis
  • modell
    forenklet framstilling som hjelper oss å forstå noe