Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg

Økt 4: Tegneserie

I denne økta skal elevene bruke det de har lært gjennom opplegget til å gi råd til Maren eller Morten.

Læringsmål

Elevene skal kunne

 • bruke fagstoff til å formidle
 • vurdere andres forklaringer

Tidsbruk

Introduksjon ca. 5 minutt
Skrive tekst / lage film 30–40 minutt
Vurdere  10–15 minutt
TOTALT 45–60 minutt

 

Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • hormon
  stoff som transportes med blodet og setter i gang bestemte responser i kroppen
 • hormonsystemet
  det systemet i kroppen som sender hormoner gjennom blodet og gir responser i bestemte deler av kroppen
 • informasjon
  opplysninger om noe
 • målcelle
  celle som tar imot bestemte signaler som da gir en bestemt respons
 • nervecelle
  celle som registrerer informasjon og sender denne videre til en annen nervecelle, muskelcelle eller kjertelcelle
 • nervesystemet
  det systemet i kroppen som mottar informasjon fra sansecellene og kontrollerer bevegelser og tanker
 • respons
  det som skjer som følge av noe annet
 • sansecelle
  celle som registrerer informasjon som lys, lyd, bevegelse og temperatur

Forskerspirebegrep

 • bevis
  kjennetegn eller ledetråder som kan hjelpe deg å forklare noe
 • forklaring
  svar på et spørsmål som er støttet av bevis