8.–10. trinn

I disse undervisningsoppleggene øver elevene på natur­vitenskapelige eller teknologiske praksiser og tenkemåter. Oppleggene bygger på didaktiske prinsipper for å oppnå dybdelæring.

nakhla mars meteoritt sem

Cella som system

liv | celletyper | modeller

Det raske kretsløpet

Karbon

krinsløp| forbrenningsreaksjonar | demokrati og medborgarskap

Øye

Signalsystemene i kroppen

folkehelse og livsmestring | forklaring

Tegneserie i starten av Viten-programmet Klimaendringer

Klimaendringer (viten.no)

årsaker, konsekvenser og tiltak | argumentasjon

Klimaverksted

Klimaverksted (skaperskolen.no)

teknologi | kreative metoder | prototyping