Hopp til hovedinnhold

8.–10. trinn

I disse undervisningsoppleggene øver elevene på natur­vitenskapelige eller teknologiske praksiser og tenkemåter. Oppleggene bygger på didaktiske prinsipper for å oppnå dybdelæring.

Platetektonikk Viten

Platetektonikk (viten.no)

jordskjelv | vulkaner | fjellkjeder

Brygge

Bærekraftig badeplass

bærekraftig utvikling | biologisk mangfold

nakhla mars meteoritt sem

Cella som system

liv | celletyper | modeller

Øye

Signalsystemene i kroppen

folkehelse og livsmestring | forklaring

Virus og vaksine

Virus og vaksine (viten.no)

immunforsvar | folkehelse | modeller 

Tegneserie i starten av Viten-programmet Klimaendringer

Klimaendringer (viten.no)

årsaker, konsekvenser og tiltak | argumentasjon

Det raske kretsløpet

Karbon

krinsløp | forbrenningsreaksjonar | demokrati og medborgarskap

Robotball

Robotball (skaperskolen.no)

teknologi | programmering | prototyping

Klimaverksted

Klimaverksted (skaperskolen.no)

teknologi | kreative metoder | prototyping

Internett fanger

Internett fanger (skaperskolen.no)

internett | modeller | visuelle virkemidler