Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg

Økt 3: Hormonsystemet

I denne økta fortsetter elevene med å finne ut av Marens symptomer. De lærer om hormonsystemet ved å bruke en puslespilleik som modell. 

Læringsmål

Elevene skal kunne

 • beskrive hvordan hormoner fungerer
 • sammenligne nerve- og hormonsystemet
 • hente informasjon fra ulike tekster

Tidsbruk

Ny informasjon  5 minutt
Puslespilleik  10–15 minutt
Om hormonsystemet, sammenligne med nervesystemet  10–15 minutt
Om hormonhermere  ca. 10 minutt
Koble til oppdrag  10–15 minutt
TOTALT  45–60 minutt
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • anabole steroider
  samlebetegnelse på kunstig fremstilte varianter av det mannlige kjønnshormonet testosteron.
 • hormon
  stoff som transportes med blodet og setter i gang bestemte responser i kroppen
 • hormonhermer
  stoff som ligner på hormon i oppbygning. Det kan forstyrre hormonbalansen i kroppen.
 • hormonsystemet
  det systemet i kroppen som sender hormoner gjennom blodet og gir responser i bestemte deler av kroppen
 • informasjon
  opplysninger om noe
 • kjertelcelle
  celle som skiller ut stoff, som hormoner, spytt eller svette
 • målcelle
  celle som tar imot bestemte signaler som da gir en bestemt respons
 • nervecelle
  celle som registrerer informasjon og sender denne videre til en annen nervecelle, muskelcelle eller kjertelcelle
 • nervesystemet
  det systemet i kroppen som mottar informasjon fra sansecellene og kontrollerer bevegelser og tanker
 • respons
  det som skjer som følge av noe annet

Forskerspirebegrep

 • bevis
  kjennetegn eller ledetråder som kan hjelpe deg å forklare noe
 • forklaring
  svar på et spørsmål som er støttet av bevis
 • modell
  forenklet framstilling som hjelper oss å forstå noe