Progresjoner

Undervisningsoppleggene våre er del av ulike progresjoner gjennom hele skoleløpet.

Energi og materie

Jorda

Livet på jorda

1.–2. trinn

8.–10. trinn