Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg

Økt 1: Sortere sko etter eigenskapar

gummistøvler Foto: www.pixabay.com I denne økta får elevane eit oppdrag der dei skal teikne ein sko som ikkje finst enno. Dei skal jobbe med omgrepet eigenskap

Læringsmål

Elevene skal kunne 

 • beskrive kva for eigenskapar ulike sko har som gjer at dei passar til ulik bruk

Tidsbruk 

Presentere oppdrag 5 min
Sortere bilde av sko 25–35 min
Ulike sko har ulike egenskaper (PowerPoint) 15–20 min
TOTALT 45–60 min

 

Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • eigenskap
  korleis eit stoff ser ut, luktar, smakar, kjennest, kva slags lyd det lagar eller korleis det blandar seg med andre stoff
 • stoff
  det som alle ting er laga av. Ulike stoff har ulike eigenskapar.

Forskerspirebegrep

 • begrunne
  fortelje kvifor man meiner noko
 • beskrive
  fortelje med ord eller bilde korleis noko er
 • observere
  bruke sansane til å få informasjon om noko
 • samanlikne
  sjå etter kva som er likt og ulikt mellom to eller fleire ting
 • sortere
  dele inn i grupper etter observerbare kjenneteikn