Klima

TEMA

Klima

Klimaendringer er en av de største utfordringene som vi står overfor i dag. Hvordan undervise om konsekvenser av disse klimaendringene og samtidig formidle håp og løsninger?

 

Global oppvarming

Global oppvarming

Prøv en klimamodell og anslå hvordan klimaet blir om 100 år! Se hvordan havnivået øker når verden blir varmere!

Klimafilm 8x5

Klimafilm

Innføring om klima gjennom korte undervisningsfilmer, tilhørende oppgaver og forslag til flere fagressurser.

Energispillet skjerm

Energispillet – motivasjon og læring

Elevene får kunnskap om komplekse problemstillinger innen energiforsyning, miljø og klima.

Miljølære logo 8x5

Registrer ekstremvær-hendelser i nærmiljøet

I Ekstremvær og naturfarer kan skoler og andre registrere værhendelser i deres nærmiljø.

Kraftskolen

Kraftskolen 2.0

Filmer og oppgaver om temaet energi.

Ressursoversikt
Alle målgrupper
  • Alle målgrupper
  • Naturfag Barnetrinn
  • Naturfag ungdomstrinn
  • Naturfag vg 1
  • Biologi 1 og 2
  • Fysikk 1 og 2
  • Kjemi 1 og 2
  • Geofag X, 1 og 2
  • TOF X, 1 og 2
Miljølære, listebilde for cropping

Registrer ekstremværhendelser i nærmiljøet