Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg
Hvor
 • Ute

Økt 2: På jakt etter småkryp ute

I denne økta skal elevene gå på jakt ute i nærmiljøet for å finne småkryp. Dyrene undersøkes med lupe og tegnes ute. Elevene fyller også ut et skjema, der de dokumenterer hvor mange bein dyra har og hvor de ble funnet. 

Lengden på denne økta må tilpasses etter hvor langt elevene skal gå, slik at de får god tid ute til å finne småkryp.

Læringsmål

Elevene skal kunne

 • observere og telle hvor mange bein ulike småkryp har
 • registrere resultat av observasjoner i en tabell
 • observere gjennom å tegne småkryp

Tidsbruk

Ut for å finne og registrere småkryp  45–90 minutt
TOTALT  45–90 minutt

 

Materialer og utstyr

 • Glass eller plastbokser til å samle småkryp i
 • Lupeboks til å studere insektene
 • Hvitt ark eller tekstil
 • Bøker
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • edderkoppdyr
  dyr med fire par bein
 • insekt
  dyr med tre par bein
 • kjennetegn
  bestemt egenskap som gjør at vi kan skille mellom noe som har egenskapen og noe som ikke har den, for eksempel å ha seks bein
 • småkryp
  små dyr som for eksempel insekter, edderkoppdyr, skrukketroll og meitemark

Forskerspirebegrep

 • begrunne
  fortelle hvorfor man mener noe
 • beskrive
  fortelle med ord eller bilder hvordan noe er
 • observere
  bruke sansene til å få informasjon om noe
 • sortere
  dele inn i grupper etter observerbare kjennetegn