Ekstern læringsressurs

Fra avfall til kompost

Her skal du få praktisk erfaring med kompostering ved å omdanne matavfall til jord i egen kompostbinge på skolen og lære om nedbrytningsprosesser i praksis.

miljolare.no

Læreplan i naturfag

 • Etter 4. årstrinn
  • Forskerspiren
   • bruke måleinstrumenter, systematisere data, vurdere om resultatene er rimelige, og presentere dem med eller uten digitale hjelpemidler
  • Mangfold i naturen
   • undersøke biologisk nedbryting og beskrive et kretsløp i naturen
   • praktisere kildesortering og diskutere hvorfor kildesortering er viktig