Undervisningsopplegg

Passer for

 • ungdomstrinn 8-10
 • vg1

Verdiklargjøring

Undervisningsopplegget består av øvelser for å bevisstgjøre egne valg og verdier. Metoden som benyttes er aktivt verdivalg eller verdiklargjøring som kan hjelpe oss til å bli klar over egne meninger, interesser og holdninger, slik at vi kan å handle mer i overensstemmelse med dette.

Verdiklargjøring egner seg godt i undervisning som berører sammenhenger mellom holdninger, interesser og handlinger. Gjennom verdiklargjøring kan vi gi elevene trening i å uttrykke seg muntlig og skriftlig, vi kan lære dem å finne kunnskap som grunnlag for egne meninger og gi dem øvelse i å hevde dem. Aktivt verdivalg er å:

 • foreta bevisste valg ut fra hensynet til ulike alternativer og konsekvenser
 • gjøre valg vi er tilfreds med og stolt over og som vi gjerne forteller til andre
 • foreta valg vi handler i overensstemmelse med og ofte gjentar Målet er altså ikke å lære bort visse verdier, men å øve elevene opp i vurderingsprosesser.

I dette undervisnignsopplegget finner dere forslag til aktiviteter som kan få elevene til å tenke gjennom sine valg. Undervisningsopplegget egner seg når det undervises om energi og miljøutfordringer.

Biltrafikk

Læreplan i naturfag

 • Etter 10. årstrinn
  • Mangfold i naturen
   • observere og gi eksempler på hvordan menneskelig aktivitet har påvirket et naturområde, undersøke ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner
 • Etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram
  • Forskerspiren
   • drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på praktiske undersøkelser eller systematisert informasjon fra ulike kilder
  • Bærekraftig utvikling
   • kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig forbruksmønster
   • undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på argumenter og konklusjoner i debattinnlegg
 • Etter Vg1 - yrkesfaglige utdanningsprogram
  • Bærekraftig utvikling
   • kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig forbruksmønster
   • undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på argumenter og konklusjoner i debattinnlegg
 • Etter Vg3 - påbygging til generell studiekompetanse
  • Forskerspiren
   • drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på praktiske undersøkelser eller systematisert informasjon fra ulike kilder