Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg

Passer for

  • ungdomstrinn 8-10
  • vg1

Verdiklargjøring

Undervisningsopplegget består av øvelser for å bevisstgjøre egne valg og verdier. Metoden som benyttes er aktivt verdivalg eller verdiklargjøring som kan hjelpe oss til å bli klar over egne meninger, interesser og holdninger, slik at vi kan å handle mer i overensstemmelse med dette.

Verdiklargjøring egner seg godt i undervisning som berører sammenhenger mellom holdninger, interesser og handlinger. Gjennom verdiklargjøring kan vi gi elevene trening i å uttrykke seg muntlig og skriftlig, vi kan lære dem å finne kunnskap som grunnlag for egne meninger og gi dem øvelse i å hevde dem. Aktivt verdivalg er å:

  • foreta bevisste valg ut fra hensynet til ulike alternativer og konsekvenser
  • gjøre valg vi er tilfreds med og stolt over og som vi gjerne forteller til andre
  • foreta valg vi handler i overensstemmelse med og ofte gjentar Målet er altså ikke å lære bort visse verdier, men å øve elevene opp i vurderingsprosesser.

I dette undervisnignsopplegget finner dere forslag til aktiviteter som kan få elevene til å tenke gjennom sine valg. Undervisningsopplegget egner seg når det undervises om energi og miljøutfordringer.

Biltrafikk