Hopp til hovedinnhold
Ekstern læringsressurs

Registrer ekstremværhendelser i nærmiljøet

I læringsaktiviteten Ekstremvær og naturfarer kan skoler og andre registrere værhendelser som har funnet sted i deres nærmiljø, intervjue lokalbefolkningen om deres oppfatninger om ekstremvær og klima, samt fortelle om deres personlige opplevelser med ekstremværet. Aktiviteten er et godt utgangspunkt for læring om vær og klima og refleksjon rundt lokale konsekvenser og personlige opplevelser med ekstremvær.

miljolare.no