Hopp til hovedinnhold

 • Læreplan i biologi (BIO01-02)

  Kjerneelement

  • Praksisar og tenkjemåtar i biologi (KE784)
  • Biologiske prosessar (KE786)

  Kompetansemål

  • Biologi 2
   • utforske korleis enzym fungerer, og gjere greie for den rolla enzym speler i metabolske prosessar (KM6287)
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • enzymer
  stoffer, hovedsaklig proteiner, som katalyserer de kjemiske reaksjonene i levende organismer
 • produkt
  stoff som blir dannet i en kjemisk reaksjon
 • substrat
  stoff som omsettes og brukes i en kjemisk reaksjon

Forskerspirebegrep

 • avhengig variabel
  faktor du måler i et forsøk
 • kontrollerte variabler
  faktorer som kan påvirke et forsøk, men som holdes konstant
 • uavhengig variabel
  faktor du varierer i et forsøk