Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i biologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Biologi 2
  • Den unge biologen
   • planleggje og gjennomføre undersøkingar i laboratorium frå alle hovudområda, rapportere frå arbeida med og utan digitale verktøy og peike på feilkjelder i undersøkingane
  • Energiomsetning
   • forklare korleis enzym, ATP og andre kofaktorar verkar, og korleis aktiviteten til enzym blir regulert i celler og vev
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • enzymer
  stoffer, hovedsaklig proteiner, som katalyserer de kjemiske reaksjonene i levende organismer
 • produkt
  stoff som blir dannet i en kjemisk reaksjon
 • substrat
  stoff som omsettes og brukes i en kjemisk reaksjon

Forskerspirebegrep

 • avhengig variabel
  faktor du måler i et forsøk
 • kontrollerte variabler
  faktorer som kan påvirke et forsøk, men som holdes konstant
 • uavhengig variabel
  faktor du varierer i et forsøk