Hopp til hovedinnhold
Passer for
 • biologi 2
 • teknologi og forskningslære x og 1

DNA i kriminalsaker

Følg politiet og rettsgenetikere i arbeidet med å løse en kriminalsak. Underveis skal elevene framstille DNA-profiler og bruke DNA-registeret og et slektsforskningsregister.

 • Læreplan i biologi (BIO01-02)

  Kjerneelement

  • Praksisar og tenkjemåtar i biologi (KE784)
  • Biologiske prosessar (KE786)
  • Biologi i samfunnet (KE787)

  Kompetansemål

  • Biologi 2
   • utforske ei biologisk problemstilling, analysere innsamla data, argumentere for val av metodar og drøfte resultat og funn (KM6291)
   • gjere greie for genetisk kode og regulering av genuttrykk, og beskrive korleis genteknologi kan brukast for å styre og endre genuttrykk (KM6284)
   • gjere greie for korleis eigenskapar blir arva, og utforske årsaker til genotypisk og fenotypisk variasjon i populasjonar (KM6283)
   • vurdere kommersiell bruk av genteknologi i medisin og matproduksjon, og drøfte etiske problemstillingar ved bruk av slik teknologi (KM6302)

Grunnleggende ferdigheter

 • Muntlige ferdigheter (GF1)
 • Å kunne skrive (GF2)
 • Å kunne lese (GF3)

Nettressurser