Undervisningsopplegg

Passer for

 • biologi 1
 • teknologi og forskningslære x og 1
 • teknologi og forskningslære 2

Immunologi – western blotting

Vi skal bruke antistoffer til å undersøke proteiner i vevsprøver. Øvelsen gir en innføring i hvordan vi kan bruke antistoffer til undersøkelse og analyse av proteiner i en biologisk prøve. 

Western blot er en relevant metode som brukes i forskning og laboratoriemedisin. Øvelsen kan utvikles videre og gjøres som et forskningsprosjekt hvor elevene tester samme protein fra ulike vev eller samme vev fra ulike arter. Anvendelsen av immunologiske teknikker kan også belyses i samarbeidsprosjekt med et lokalt medisinsk laboratorium eller en forskningsinstitusjon. Resultatene bearbeides og presenteres i tråd med kompetansemålene i de ulike fagene.

Øvelsen kan benyttes i teknologi og forskningslære 1 og 2, avhengig av omfang, og biologi 1. God forståelse av western blotting bygger på forståelsen av cellebiologi, biokjemi og immunforsvaret. Immunologi kan derfor med fordel behandles parallelt i biologi 1 og teknologi og forskningslære 1. 

Læreplan i biologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Biologi 1
  • Den unge biologen
   • planleggje og gjennomføre undersøkingar i laboratorium frå alle hovudområda, rapportere frå arbeida med og utan digitale verktøy og peike på feilkjelder i undersøkingane
  • Fysiologien til mennesket
   • gjere greie for korleis immunforsvaret og andre delar av infeksjonsforsvaret verkar

Læreplan i teknologi og forskningslære - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Teknologi og forskningslære X
  • Den unge forskeren
   • gjøre rede for hvordan et naturvitenskapelig prosjekt planlegges, gjennomføres og etterarbeides før det blir publisert
  • Teknologi, naturvitenskap og samfunn
   • beskrive den historiske utviklingen av en teknologisk innretning, forklare virkemåten og drøfte anvendelser i samfunnet
   • beskrive prinsipper og virkemåte for noen moderne instrumenter i industri, helsevesen eller forskning, og gjøre rede for nytten og eventuelle skadevirkninger
   • kartlegge og presentere praktisk bruk av realfag i en lokal bedrift eller institusjon
 • Teknologi og forskningslære 1
  • Den unge forskeren
   • gjøre rede for hvordan et naturvitenskapelig prosjekt planlegges, gjennomføres og etterarbeides før det blir publisert
  • Teknologi, naturvitenskap og samfunn
   • beskrive den historiske utviklingen av en teknologisk innretning, forklare virkemåten og drøfte anvendelser i samfunnet
   • beskrive prinsipper og virkemåte for noen moderne instrumenter i industri, helsevesen eller forskning, og gjøre rede for nytten og eventuelle skadevirkninger
   • kartlegge og presentere praktisk bruk av realfag i en lokal bedrift eller institusjon
 • Teknologi og forskningslære 2
  • Den unge forskeren
   • gjøre rede for et forskningsprosjekt i en bedrift eller institusjon, og beskrive problemstillinger, organisering, måleutstyr, resultater og finansiering
   • planlegge og gjennomføre naturvitenskapelige undersøkelser basert på egne ideer, og presentere arbeidet i en vitenskapelig form
   • drøfte resultater fra egne undersøkelser i forhold til relevant kunnskap på området, og vurdere hvordan kontroll av variabler og reproduserbarhet er ivaretatt