Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg
Passer for
  • biologi 1
  • teknologi og forskningslære x og 1
  • teknologi og forskningslære 2

Immunologi – western blotting

Vi skal bruke antistoffer til å undersøke proteiner i vevsprøver. Øvelsen gir en innføring i hvordan vi kan bruke antistoffer til undersøkelse og analyse av proteiner i en biologisk prøve. 

Western blot er en relevant metode som brukes i forskning og laboratoriemedisin. Øvelsen kan utvikles videre og gjøres som et forskningsprosjekt hvor elevene tester samme protein fra ulike vev eller samme vev fra ulike arter. Anvendelsen av immunologiske teknikker kan også belyses i samarbeidsprosjekt med et lokalt medisinsk laboratorium eller en forskningsinstitusjon. Resultatene bearbeides og presenteres i tråd med kompetansemålene i de ulike fagene.

Øvelsen kan benyttes i teknologi og forskningslære 1 og 2, avhengig av omfang, og biologi 1. God forståelse av western blotting bygger på forståelsen av cellebiologi, biokjemi og immunforsvaret. Immunologi kan derfor med fordel behandles parallelt i biologi 1 og teknologi og forskningslære 1.