Hopp til hovedinnhold

Flervalgsoppgaver i biologi

Her har vi samlet flervalgsoppgaver i temaer fra biologi 1 og 2.

 

Fordeler og ulemper ved å bruke flervalgsoppgaver:

 • Raskt å rette.
 • Objektiv (håndskrift og skriveferdighet påvirker ikke den som retter).
 • Umulig å klage på rettingen (bare på oppgavene).
 • Lite skriving for skrivesvake elever.
 • Spørsmålene kan legges ut i en læringsplattform og elevene kan få umiddelbar tilbakemelding.
 • Kan dekke store deler av pensum fordi det går raskt å besvare spørsmålene.
 • Variasjon i prøveform, fint å kombinere med andre typer spørsmål.
 • Elevene får ikke vist hva de tenker (mellomregninger, begrunnelser, utfyllende svar).
 • Det kan være vanskelig å lage gode spørsmål og egnede distraktører (svaralternativer).
 • Flervalgsoppgaver kan ikke brukes til å måle skriveevne.
 • Oppgavene har en tendens til å bli fakta- eller detaljorientert.
 • Hvis oppgavene blir for vanskelige, er det grunn til å tro at elevene gjetter.

Noen råd hvis du skal lage dine egen flervalgsoppgaver:

 • Pass på at spørsmålet er entydig.
 • Spørsmålet skal ha ett riktig svar.
 • Distraktorene bør i størst mulig grad være svar som skyldes vanlige misoppfatninger hos elevene.
 • Det bør være minst tre, maksimalt fem svaralternativer.
 • Svaralternativene bør være korte og konsise.
 • Spørsmål og svar bør ha en logisk sammenheng (grammatisk og språklig).
 • Det er fint om oppgaven kan besvares uten å se svaralternativene.
 • Unngå negasjoner, elevene er vant til å lete etter riktig svar, usannheter. Dersom du skal bruke negasjoner bør det ordet utheves i spørsmålet.
 • Oppgavene bør ikke være så vanskelige at elevene gjetter.
 • La det være en hierarkisk struktur i svaralternativene (for eksempel bør tall skrives i stigende rekkefølge eller kronologisk orden, enkelt ord kan skrives alfabetisk osv.).
 • Riktige svaralternativer bør være passe jevnt fordelt mellom Aer, Ber, Cer og Der.